Česká republika pokulhává v bezpečnosti v dopravě za dalšími zeměmi Evropské unie

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Když v roce 2006 vstoupila v platnost novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), včetně bodového hodnocení řidičů, vyvolala reakci v podobě kampaně snižující její význam.


Když v roce 2006 vstoupila v platnost novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), včetně bodového hodnocení řidičů, vyvolala reakci v podobě kampaně snižující její význam. Změna zákona však s sebou přinesla zklidnění provozu a řidiči se začali chovat velmi ukázněně. Hned v roce uvedení zákona v platnost tak došlo ke snížení počtu smrtelných dopravních nehod. Po tomto úspěchu se však nehodovost v roce 2007 opět zvýšila, ale ne na počet usmrcených před rokem 2006.  Rok 2011 byl z tohoto pohledu nejpříznivější od roku 2000: došlo během něj k 707, resp. 738 úmrtím spojených s dopravní nehodou. Ve snižování dopravních nehod spojených s úmrtím však Česká republika stále „pokulhává“ za zeměmi Evropské unie.

O tom, zda a jaké faktory, ovlivňují snížení počtu smrtelných nehod se dá spekulovat. Jedním z aspektů je vozový park, vybavený moderními vozidly, s prvky pasivní i aktivní bezpečnosti, ale důležitá je také zmíněná změna chování řidičů motorových vozidel.

Svoji roli také sehrávají dopravně-bezpečnostní kampaně v působnosti odboru Ministerstva dopravy ČR BESIP, např. „Nemyslíš, zaplatíš“, „Domluvme se“ a další, zaměřené na uvědomění si rizika dopravní nehody spojené s řízením motorového vozidla.

Velký vliv mají preventivní aktivity Policie ČR, zacílené zejména na jízdu pod vlivem návykových látek, úpravy na železničních přejezdech, zavádění bezpečnostních auditů při projektování pozemních komunikací a řada opatření měst a obcí (např. instalace ukazatelů rychlosti na vjezdech do obcí). Nezpochybnitelnou úlohu sehrál také počet kontrol Státního odborného dozoru nad dopravci.

Stejný důraz je kladen také na ochranu zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích. Pro osvětu cyklistů, chodců i specifických cílových skupin – seniorů a dětí - je zapojena široká škála aktivit a opatření, konkretizovaných v Národní strategii bezpečnosti silničního provozu na roky 2011 – 2020 a realizováno mnoho preventivních aktivit

Cílem Evropské unie i vlády České republiky je snížit počet úmrtí v dopravě na polovinu hodnot roku 2002. Pokud by všechna opatření byla realizována, respektována a vnímána jako závazná širokou řidičskou obcí, zcela určitě k němu dojde. Můžeme k němu přispět vlastně my všichni, kdo jsme účastníky provozu na pozemních komunikacích - ať už v roli řidiče, pasažéra, chodce, nebo třeba cyklisty.

 

Předpokládaný a skutečný vývoj v počtu usmrcených  od roku 2000 - 2011

 

   
Článek byl uveřejněn v magazínu společnosti HMMC News (č. 26 5/2010) a zpracován za podpory programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v roce 2012.“

 

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: česká, republika, pokulhává, bezpečnosti, dopravě, dalšími, zeměmi, evropské, unie
Popis: Česká republika pokulhává v bezpečnosti v dopravě za dalšími zeměmi Evropské unie