EU stanovuje nový cíl v počtech vážně zraněných osob na silnicích

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Bezpečnost silničního provozu by neměla být měřena pouze počítáním úmrtí na silnicích. V roce 2016 zemřelo na silnicích EU 25,500 osob, což je údaj, který se za poslední tři roky prakticky nezměnil. Kromě toho Evropská komise odhaduje, že více než 135 000 osob utrpí každoročně těžké zranění, což je pětkrát vyšší údaj než počet zemřelých.


Na zasedání Rady o bezpečnosti silničního provozu konaném 8. června 2017 se ministři dopravy Evropské unie formálně dohodli na stanovení cíle snížit na polovinu počet těžce zraněných na silnicích v EU do roku 2030 ve srovnání s rokem 2020, s využitím nedávno schválené společné definice. Pro srovnatelnost dosažených výsledků by mělo být přistoupeno ke klasifikaci těžkých zranění dle stupnice MAIS 3+. Mimořádně znepokojivý je počet chodců a cyklistů, kteří jsou každým rokem usmrceni nebo vážně zraněni.

Sanitka

V přijatých závěrech Rady ministři formálně podpořili Vallettskou deklaraci o zlepšení bezpečnosti silničního provozu, která byla vydána na neformálním zasedání, uspořádaným maltským předsednictvím dne 29. března 2017. Ministři rovněž vyzvali Evropskou komisi, aby předložila novou strategii bezpečnosti silničního provozu pro desetiletí 2020 - 2030.

Antonio Avenoso, výkonný ředitel organizace ETSC, k závěrům Rady uvedl:

„Srdečně vítáme dnešní závazek k dlouhodobému cíli v boji proti úmrtí a poprvé těžkým zraněním na silnicích EU. Pokud chce EU naplnit tento cíl, potřebuje smysluplná opatření již nyní. Normy EU týkající se bezpečnosti vozidel nebyly od roku 2009 aktualizovány, a to i přes rychlý pokrok v oblasti technologií, který může pomoci řidičům dodržet rychlostní limity a zabránit kolizím. Každý den zpoždění povede ke zbytečným úmrtím a vážným zraněním na našich silnicích.“

Zdroj: CDV

I přes výše uvedené zůstávají evropské silnice nejbezpečnějšími na světě.  V roce 2016 zaznamenala EU 50 úmrtí na silnici na 1 milion obyvatel v porovnání s celosvětovým průměrem 174 úmrtí na 1 milion obyvatel.

Čerpáno ze zpráv dostupných ke stažení na stránkách:

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/08-tte-serious-injuries-road/
http://etsc.eu/eu-sets-new-target-to-cut-serious-road-injuries/

Komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

V České republice zemřelo v roce 2016 při dopravních nehodách 545 osob do 24 hodin,  610 osob do 30 dnů. I když se jedná o nejnižší počet usmrcených osob v důsledku dopravních nehod v historii České republiky, na 1 milion obyvatel připadá 58 úmrtí na silnici, tedy více než průměr EU.

V roce 2016 se na českých silnicích těžce zranilo 2 580 osob. Od roku 2009 se těžká zranění pohybovala pod plánovanou hladinou, nicméně statistika za rok 2016 překročila stanovený předpoklad o 25 těžce zraněných, což znamená vybočení z pozitivního vývoje.

Cílem NSBSP 2020 je dosáhnout v porovnání s rokem 2009 snížení počtu usmrcených na úroveň průměru zemí EU (tj. cca o 60 %) a počtu těžce zraněných o 40 %. V roce 2020 by tak nemělo být usmrceno více než 333 osob a těžce zraněno 2 122 osob.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: eu, doprava, zranění
Popis: Zhodnocení nehodovosti za rok 2106