Identifikace rizikových faktorů na železničních přejezdech

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Rizikové faktory přispívají ke vzniku nehod na železničních přejezdech – těchto faktorů je však celá řada a nelze jednoduše určit, který z nich má nejvýraznější vliv.


Rizikové faktory přispívají ke vzniku nehod na železničních přejezdech – těchto faktorů je však celá řada a nelze jednoduše určit, který z nich má nejvýraznější vliv. Může se proto stát, že na základě analýz, provedených dle stávajících postupů, se investuje do bezpečnostních opatření, zaměřených na redukci nebo eliminaci rizikového faktoru, který přitom nepatří mezi nejvýznamnější. Příspěvek představí řešení a výstupy projektu, který zahrnoval sběr a vyhodnocení dat a následný vývoj predikčního modelu nehodovosti. Výsledky umožnily statisticky ohodnotit vliv rizikových faktorů a tím zobjektivnit rozhodovací proces při zvyšování bezpečnosti železničních přejezdů.

Celý článek lze nalézt v Silničním obzoru č. 6/2019, případně informace na vyžádání u autora (kontakt: jiri.abmros@cdv.cz)

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: železnice, přejezdy, rizika
Popis: Identifikace rizikových faktorů na železničních přejezdech