Mladí řidiči a bezpečnost dopravy

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Mladí vlastníci řidičských průkazů se vyznačují vysokým rizikem účasti na dopravních nehodách. To platí zvláště o mladých mužích: v jejich případě je riziko 4x vyšší než ve starších věkových skupinách. Článek se věnuje podrobně této problematice.

Zdroj: www.swov.nl

Mladí vlastníci řidičských průkazů se vyznačují vysokým rizikem účasti na dopravních nehodách. To platí zvláště o mladých mužích: v jejich případě je riziko 4x vyšší než ve starších věkových skupinách.

Důležitými faktory jsou: nedostatek zkušenosti, podcenění rizika, přijetí skutečnosti vysokého rizika jako samozřejmé a neměnné a často také konzumace alkoholu.

Řešení tohoto problému by mělo začít na základních školách, kde je dopravní výchova stále vzdálena potřebné úrovni.

Faktory

Faktory přispívající k nebezpečnému chování za volantem a vysokému riziku nehody v případě mladých řidičů jsou:

 • duševní nevyspělost;
 • omezená schopnost uvědomění si nebezpečí;
 • přecenění svých řídících schopností v kombinaci s podceněním složitosti dopravní situace;
 • neexistence rutiny a zaběhaných reakcí;
 • vysoká míra vystavení se riziku: mladí lidé, především muži, řídí často za nebezpečných podmínek – jako například v noci o víkendech;
 • stres jako důsledek omezené schopnosti reagovat na všechny podněty;
 • životní styl: zkoušení nových věcí, potřeba být ve skupině přátel, snaha udělat dojem, soupeření s ostatními a podřizování se standardům skupiny;
 • konzumace alkoholu.

Mezinárodní výzkum ukázal, že ne všichni mladí řidiči jsou vystaveni stejnému riziku. Míra účasti na nehodách souvisí s charakteristikami jako jsou životní styl a výběr oblečení či hudby. Existují poměrně bezpečné skupiny.

Mladí řidiči v ohrožené skupině:

 • přeceňují své schopnosti řídit vozidlo;
 • si nemyslí, že by jejich řízení bylo nebezpečné;
 • trivializují svou potenciální míru účasti na nehodě;
 • jsou citlivější k sociálním vlivům jako je přítomnost pasažérů.

Rozdíly mezi skupinami jsou dány spíše rozdílností postojů a motivací než nedostatkem schopností řízení.

Riziko: vysoké pro mladé muže

Pravděpodobnost účasti na dopravní nehodě s ohledem na počet najetých kilometrů je nejvyšší ve věkové skupině 18-24 let, jak pro muže tak pro ženy.

Přesto se riziko vztahuje především na mladé muže: jejich riziko je téměř dvakrát tak vysoké než riziko žen a více než čtyřikrát vyšší než v případě mužů ve věku 25-49 let.

V rámci věkové skupiny 18-24 let se riziko snižuje s věkem.

Ve věkové skupině 18-24 let je riziko pro muže dvakrát vyšší než pro ženy. Tento rozdíl se nevyskytuje v případě jiných věkových skupin. Muži a ženy se ovšem liší v počtu najetých kilometrů.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: mládež, nehodovost, faktor lidský
Popis: Mladí vlastníci řidičských průkazů se vyznačují vysokým rizikem účasti na dopravních nehodách. To platí zvláště o mladých mužích: v jejich případě je riziko 4x…