Mladí řidiči a dopravní nehodovost

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Přehled psychologických charakteristik mladých řidčů, příčin jejich nehodovosti a možností prevence. Důraz na roli rodiny.

Mladí jednají silněji než dospělí ve vztahu k momentálnímu okamžiku. Vyzkoušení si hranic vlastních nebo vozidla a dosažení určitého sociálního statutu stojí v popředí jejich zájmu. V dopravním provozu jim pak chybí vědomí zodpovědnosti a předvídání možných následků jednání. Nebezpečí rizika zvyšují snahy o imponování a vzbuzování respektu (předvádění se) a chybějící vnímání nebezpečnosti jednání a situací. Mladí lidé často podceňují význam pocitu bezpečnosti nebo tento ani nevnímají. K tomu přistupuje nedostatečná praxe v řízení vozidla.

Psychologická charakteristika mládí ve vztahu k řízení motorových vozidel:

 • impulsivnost
 • krátká časová perspektiva – tady a teď
 • sebestřednost, z toho plynoucí preference práv před povinnostmi, nižší odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání, netolerance k potřebám a pocitům ostatních
 • vyšší hladina tolerance vůči riziku, respektive nižší schopnost vnímání rizika, přímo vyhledávání nebezpečí a dobrodružství
 • experimentování, jednání na zkoušku, chybné vyhodnocení výsledku (teď mi to vyšlo, tak to půjde i příště)
 • hledání svého místa ve společnosti, soutěživost, předvádění se, kompenzace neúspěchu jinou aktivitou, vliv party, obava z neúspěchu, posměchu, vyloučení
 • nekritičnost k míře vlastních schopností, předčasná sebedůvěra, zbytečné sebepodceňování
 • generační vzdor vůči autoritám, konvencím, omezování, příkazům a zákazům
 • podléhání nenápadně vnucovaným, pro mladé atraktivním, vzorům chování, propagovanému životnímu stylu, (reklama- být odvázaný a nevázaný, svobodný, chtít cokoliv, vše se mi přizpůsobí, nic není problém a když je, tak se někdo postará; hrdinské kousky celebrit apod.)

Motivace k řízení motorového vozidla:

 • řidičské oprávnění jako průkaz dospělosti
 • řízení motorového vozidla jako druh zábavy
 • získání pozice mezi vrstevníky

Příčiny dopravních nehod mladých řidičů a řidiček:

 • rychlost jízdy, často až absurdně za hranicí nejen dovolené, přiměřené, ale i v rozporu s fyzikálními zákony, opojení z rychlé jízdy bez ohledu na následky
 • podcenění nebo nepřiznání oslabené tělesné a duševní kondice (odolnost vůči únavě, řízení vozidla po fyzickém vyčerpání např. sportem, po nevyspání, nedodržení zásad mentální hygieny)
 • problém alkoholu, drog
 • malá řidičská, ale i životní zkušenost v předvídání a toleranci chování ostatních účastníků provozu

Mladé řidičky bývají osobnostně i sociálně vyspělejší, zviditelňují se jinak – vzhledem, oblečením, zajímavými aktivitami, méně riskují a ochotnějí přijímají omezení plynoucí z pravidel provozu na pozemních komunikacích.

Prevence v rodině: 

 • zaměření na kvalitní vyžití a záliby od dětství
 • výchova k reálnému společenskému životu
 • výběr kvalitní autoškoly, zájem o průběh výcviku, diskuse nad chybami apod.
 • zájem o průběh začátku řidičské praxe, rozebírat kritické situace
 • vlastní příklad rodičů, starších sourozenců, přátel
 • nezpochybňovat oprávněnost sankce za přestupek, neomlouvat chybné dopravní chování, nelitovat za pokutu a hlavně neřešit za potomka – řidiče jeho postih, způsobenou škodu apod.
 • neřešit životní problémy potomka zakoupením vozidla a nátlakem na získání řidičského oprávnění (léčba závislosti na psychotropní látce, alkoholu, neúspěchy ve škole) – postup musí být obrácený

 


Přílohy

 

Rozdíly v tom jak rychle jezdí mladší a starší řidiči

Po prvních letech řidičské praxe se dostavuje zřetelné snížení zájmu o mezní zkušenosti a zážitky a vyhledávání napětí při řízení.

Mezní zkušenosti a hledání napětí jako motivy pro rychlou jízdu, které jsou specifické pro mladé řidiče

 • V jedné studii Švýcarského poradenského střediska pro prevenci nehod byla dotazována skupina 20-24 letých řidičů automobilů a stejným způsobem byla dotazována jiná skupina 30-34 letých řidičů.
 • Na základě rozboru výpovědí byly získány následující výsledky:
 • 25% 20-24 letých se příležitostně odreagovávalo při jízdě automobilem, zatímco u 30-34 letých to byla pouze 4%.
 • Pro 16% 20-24 letých bylo důležité ověření si vlastních hranic řidičského umění i vozidla, zatímco totéž přání bylo důležité jen 2% 30-34 letých.
 • Vyhraněný pocit mladší skupiny, že řízení je vzrušující událost, je vykládán jako okouzlení, fascinace z nového.
 • 40% z mladší skupiny souhlasilo s výpovědí: „Jízda vyšší rychlostí ve mně vyvolává příjemně šimravý pocit“. Ze starší skupiny s touto výpovědí mohlo souhlasit jen 22%.
 • Dvakrát tolik mladších řidičů (30% k 16%) souhlasí s výpovědí: „Sedět po náročném a namáhavém rozhovoru či jednání v automobilu a jet odtud mi dává pocit osvobození a zbavení se starostí, povinností a strachu.

Zdroj: S použitím zahraničních pramenů Centrum dopravního výzkumu (CDV, v.v.i.), autor PhDr. Jan Weinberger


Rozdíly v rychlostních stylech jízdy specifikované podle pohlaví

 • V prvním roce je podíl mladých řidičů začátečníků, kteří na dálnicích překračují rychlost 160 km/h 34%, ve třetím roce jejich řidičské praxe je to již více než polovina (56%), kteří jezdí rychleji než 160 km/h a překračují tak nejvyšší povolenou rychlost o více než 30 km/h.
 • Tendence k rychlé jízdě, která je typická pro muže, je zřejmá i na silnicích 1. a 2. třídy:
  • Ačkoliv je nejvyšší povolená rychlost na těchto silnicích 90 km/h, jezdí zde v průměru 72% mužů a 13% žen rychleji než 100 km/h již v prvních třech letech své řidičské praxe.
  • Ve třetím roce jelo dokonce 42% mužských nováčků v dopravě na silnici 1. nebo 2. třídy nejméně jednou rychlostí vyšší než 120 km/h.
 • Mladé ženy dosahují v průměru o 15-20 km/h nižší nejvyšší rychlosti než jejich mužští vrstevníci stejného věku.
 • Celkově řidičky-začátečnice dodržují více omezení rychlosti než řidiči-začátečníci mužského pohlaví.

Zdroj: S použitím zahraničních pramenů Centrum dopravního výzkumu (CDV, v.v.i.), autor PhDr. Jan Weinberger

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: dopravní nehodovost, psychologické faktory, rychlost nepřiměřená, řidiči mladí
Popis: Přehled psychologických charakteristik mladých řidčů, příčin jejich nehodovosti a možností prevence. Důraz na roli rodiny.