Nové technologie mohou zabránit tisícům dopravních nehod na dálnicích

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


6. 3. 2015 Brusel, Brno – Podle čerstvé zprávy vydané Evropskou radou bezpečnosti dopravy (ETSC) mohou nové vozidlové technologie hrát hlavní roli ve snížení počtu usmrcených na evropských dálnicích. Aktuální analýza vývoje bezpečnosti ukazuje, že v roce 2013 bylo na dálnicích v Evropské unii usmrceno cca 1900 osob. Výsledky z řady zemí, které jsou ve zprávě uvedeny, ukazují, že až 60 % usmrcených při dálničních nehodách nepoužívalo bezpečnostní pásy.


6. 3. 2015 Brusel, BrnoPodle čerstvé zprávy vydané Evropskou radou bezpečnosti dopravy (ETSC) mohou nové vozidlové technologie hrát hlavní roli ve snížení počtu usmrcených na evropských dálnicích. Aktuální analýza vývoje bezpečnosti ukazuje, že v roce 2013 bylo na dálnicích v Evropské unii usmrceno cca 1900 osob. Výsledky z řady zemí, které jsou ve zprávě uvedeny, ukazují, že až 60 % usmrcených při dálničních nehodách nepoužívalo bezpečnostní pásy. Autoři vyžadují, aby byla v Evropské unii zavedena povinná instalace inteligentní signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů (SBR) pro všechny cestující v nových vozidlech. Toto vybavení je totiž zatím vyžadováno pouze na sedadlech řidiče. Evropská unie aktuálně shromažďuje informace o požadavcích kladených na bezpečnost nově prodávaných vozidel. Poslední změna pravidel proběhla v roce 2009, během roku 2015 se očekává další návrh.

Autoři zprávy dále doporučují, aby Evropská unie u nových vozidel vyžadovala instalaci inteligentního přizpůsobení rychlosti (ISA) a varovného systému pro odchýlení se z dráhy jízdy (LDW). ISA je systém, který s využitím GPS a kamer, rozpoznávajících dopravní značky, pomáhá řidičům dodržovat rychlostní limity. Tato technologie má potenciál snížení počtu úmrtí na silnicích o 20 %. LDW systémy upozorňují řidiče na vyjetí z jízdního pruhu následkem únavy nebo nepozornosti, jenž může mít smrtelné následky; tento systém je již povinný u nových nákladních vozidel a autobusů.

Vyjádření Antonia Avenosa, výkonného ředitele ETSC:

“Technologie, které mohou zabránit katastrofám na našich silnicích, mají potenciál záchrany tisíců životů. Navíc se s výhledem rozvoje plně automatických vozidel očekává, že podpora bezpečnostních technologií posílí evropský automobilový trh, který může být ohrožen konkurencí mimoevropských výrobců.”

Zpráva také zdůrazňuje, že počty úmrtí na dálnicích klesají rychleji, než na ostatních komunikacích – je proto potřeba vložit více úsilí do bezpečnosti intravilánových i extravilánových komunikací. Zatímco v období 2004–2013 počet usmrcených na evropských dálnicích poklesl průměrně o 8 % ročně, na ostatních komunikacích se jednalo o 6,5 %.

Aby se tato situace napravila, doporučují autoři zprávy rozšíření rozsahu pravidel bezpečnosti evropské silniční infrastruktury, které aktuálně platí na většině dálnic, i na ostatní silniční síť. Evropská komise chystá úpravu legislativy během roku 2015. Jako klíčový prvek bezpečnosti evropské silniční infrastruktury, který by se měl rozšířit na celou silniční síť, zmiňují autoři zejména audity bezpečnosti – nezávislé kontroly, zaměřující se na identifikaci nebezpečných prvků. Dále jsou důležitá hodnocení dopadů na bezpečnost u nových projektů, řešení kritických míst stávajících komunikací a pravidelné bezpečnostní inspekce. Podle nezávislých průzkumů, zmíněných ve zprávě, mohou tato opatření snížit nehodovost až o 20 %.

Odborníci zjistili, že v období mezi roky 2004 a 2013 bylo dosaženo největšího meziročního poklesu úmrtí v Litvě (20 % pokles), dále na Slovensku (14 %) a Španělsku (13%). Další země jako Dánsko, Rakousko, Velká Británie, Česká republika, Nizozemí a Itálie dosáhly lepších hodnot snížení než je průměr Evropské unie. Také Polsko snížilo počet usmrcených, ačkoli došlo k rozšíření polské dálniční sítě ze 400 na 1500 km. U zemí, kde lze počty úmrtí vztáhnout k intenzitě dopravy, bylo zjištěno, že ty nejhorší se vyznačují čtyřnásobným rizikem ve srovnání s nejlépe umístěnými. Dánsko, Velká Británie, Švédsko a Nizozemí mají nejbezpečnější dálnice, naopak dálnice v Polsku, Maďarsku a Litvě mají nejvyšší úroveň rizika.

Komentář Antonia Avenosa:

“Zpráva ukazuje, že zatímco bezpečnost silničního provozu se celkově zlepšuje, přínosy nových opatření se zatím plně neuplatnily. Na intravilánových i extravilánových silnicích klesá riziko pomaleji, než na dálnicích. Navíc jsou stále značné rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Je zodpovědností Evropské unie, aby zajistila zlepšení bezpečnosti šířeji a rychleji.”

Zpráva Ranking EU Progress on Improving Motorway safety (Hodnocení vývoje bezpečnosti na dálnicích Evropské unie) je založena na analýze dat, podpořené panelem 32 evropských odborníků. Celý text zprávy je k dispozici na www.etsc.eu/pin.

Evropská rada bezpečnosti dopravy (European Transport Safety Council) je nezávislá nevýdělečná organizace, jejímž cílem je snižování počtu usmrcených a zraněných v dopravě (www.etsc.eu). Sdružuje zástupce ze 32 evropských zemí. Zástupcem za Českou republiku je Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., veřejná výzkumná instituce a jediná dopravní vědeckovýzkumná organizace v působnosti Ministerstva dopravy (www.cdv.cz).

 

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: nové technologie, dopravní nehody, dálnice
Popis: Nové technologie mohou zabránit tisícům dopravních nehod na dálnicích