Pětinový nárůst srážek s vlakem na železničních přejezdech - jak řešit krizové situace?

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Nehody na železnicích mívají často fatální následky. Uvědomění si nebezpečí mají odhalit vytvořené spoty, které se zabývají krizovými situacemi na žeezničních přejezdech a dávají návod, jak situace řešit.


V období leden-červen 2019 bylo při srážkách s vlakem na železničních přejezdech evidováno 84 nehod (meziročně o 14 více, tj. +20 %), při kterých bylo 5 osob usmrceno (meziročně o 3 méně, tj. -38 %), 6 těžce (meziročně o 1 méně, tj. -14 %) a 22 lehce zraněno (meziročně o 1 méně, tj. -4 %).

Řešení krizových situací na železničních přejezdech

 „Na základě analýz nehodovosti a dosavadních znalostí byly vytvořeny krátké filmové spoty, které se zaměřily na nejčastější rizika a předcházení krizovým situacím, případně jejich řešení, na železničních přejezdech,“ říká Mgr. Tomáš Neřold, M.A., vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy a dodává: „Videa jsou zaměřena především na cílovou skupinu profesionálních řidičů a problémy typické pro tuto skupinu, většinu případů však lze zobecnit na všechny řidiče. Například v klipu „Odjeď pryč“ je reálná ukázka jak osobní automobil podjede závoru prakticky bez poškození.

Ukázka přejezdu na železnici

Spoty popisují vybrané krizové situace na železničních přejezdech s návodem na jejich řešení:

- Závory klamou, riziko předčasného vjezdu na přejezd ve výstraze

- Odjeď pryč, řešení v případě uzavření mezi závorami

- Neztrácej čas, řešení v případě uváznutí vozidla v prostoru přejezdu, číslo přejezdu, provedení návěsti „Stůj, zatavte všemi prostředky“

- Není místo, rizika na zúženém nebo krátkém přejezdu

 

Závory klamouodjeď pryčNeztrácej časNení místo

Bilance roku 2018

V roce 2018 bylo evidováno 388 dopravních nehod na železničních přejezdech, meziročně o 26 více, tj. + 7,2 %. Při dopravních nehodách na železničních přejezdech bylo usmrceno 19 osob, tj. meziročně o 2 více (+11,8 %), dalších 109 osob bylo zraněno (meziročně o 11 méně, tj. -9,2 %).

Česká republika disponuje jednou z nejhustších sítí železničních přejezdů v Evropě,“ říká Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v.v.i. a dodává: „Závažnost dopravních nehod na železničních přejezdech při srážkách s vlakem ve srovnání s ostatními nehodami vykazuje více než 20x vyšší hodnoty! K 31. 12. 2018 bylo evidováno celkem 7 858 železničních přejezdů, z nichž téměř polovina (3 884, 49 %) byla na účelových komunikacích. Nejvíce nehod (70) a lehce zraněných (30) na železničních přejezdech při srážkách s vlakem bylo v roce 2018 evidováno na místních komunikacích, nejvíce usmrcených (7) a těžce zraněných (6) pak na silnicích III. tříd.“ Nejvyšší počet nehod na 1 000 železničních přejezdů byl v roce 2018 evidován na místních komunikacích (39), následovaly silnice III. třídy (35), silnice II. třídy (32), silnice I. třídy (18) a účelové komunikace (2).

 Nehody s následky na žel. přejezdech

 

Polovina (3 720) železničních přejezdů byla zabezpečena pouze výstražným křížem, tj. 47,3 %. Dle legislativy musí být v České republice železniční přejezdy chráněné, tedy pro účastníky silničního provozu zabezpečené. Databáze ŘSDP PP ČR rozlišuje železniční přejezdy na:

-              technicky zabezpečené přejezdovým zabezpečovacím zařízením,

-              technicky nezabezpečené, resp. zabezpečené pouze výstražným křížem.

V roce 2018 bylo evidováno na technicky nezabezpečených (zabezpečené pouze výstražným křížem) železničních přejezdech při srážkách s vlakem 85 nehod (57 %), při kterých bylo 8 osob usmrceno (44 %), 9 osob těžce zraněno (75 %) a 19 osob bylo zraněno lehce (32 %).

Krajské srovnání

V roce 2018 bylo nejvíce nehod na železničních přejezdech při srážkách s vlakem a také následků na životech a zdraví evidováno ve Středočeském a Jihočeském kraji.

Nejvíce nehod na železničních přejezdech při srážce s vlakem v roce 2018 bylo evidováno ve Středočeském kraji (39), naopak nejméně v Karlovarském kraji (2). Nejvyšší podíl těchto nehod na všech nehodách byl evidován v Jihočeském (0,37 %) a Plzeňském kraji (0,35 %). Suverénně nejvíce usmrcených osob na železničních přejezdech při srážkách s vlakem v roce 2018 bylo evidováno ve Středočeském kraji (8 osob), naopak v 8 krajích nedošlo k usmrcení osoby.

Nehody na žel, přejezdech dle jednotlivýc krajů 

Lokalizace srážek s vlakem na železničních přejezdech

Srážky s vlakem na železničních přejezdech v roce 2018 jsou uvedeny v mapových podkladech z aplikace DOPRAVNÍ NEHODY V ČR (https://nehody.cdv.cz/). Předdefinovány byly příslušné filtry tak, aby bylo na první pohled zřetelné, kde došlo v uplynulém roce k nehodám, resp. usmrcením, těžkým a lehkým zraněním. Součástí detailů nehod jsou desítky důležitých informací. Změnou územní jednotky lze zobrazit detailněji uvedené nehody např. v rámci konkrétního kraje. Pozn. pro otevření interaktivní mapy v prohlížeči klikněte na obrázek výše, příp. zde.

mapa ČR s nehodami

Mgr. Tomáš Neřold M.A.

Vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy

+420 602 632 176

tomas.nerold@mdcr.cz

 

[1] CDV: Železniční přejezdy – Dopravní nehody a jejich následky (2019)

[3] Správa železniční dopravní cesty: Přejezdy v číslech

[4] Drážní úřad: Každý železniční přejezd je zabezpečený. I ten "nezabezpečený"

[5] CDV: Analýza řešení krizových situací na železničních přejezdech (2017)

Pozn. V dopravních nehodách a jejich následcích na železničních přejezdech nejsou v případě zdrojových dat ŘSDP PP ČR uváděny střety vlaku s chodcem. Jelikož se nejedná o střety silničních motorových/nemotorových vozidel, spadají tyto případy pod evidenci Drážní inspekce.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: železnice, dopravní nehody,srážky, tisková zpráva
Popis: Pětinový nárůst srážek s vlakem na železničních přejezdech