Sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti dopravy

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti dopravy v letošním roce navazuje na projekt „Česká observatoř bezpečnosti silničního provozu“ z let 2004-2009.


Sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti dopravy v letošním roce navazuje na projekt „Česká observatoř bezpečnosti silničního provozu“ z let 2004-2009. Cílem projektu „Česká observatoř bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích“ (dále jen Senzor), který probíhá v letech 2012-2013, je pokračovat ve sběru a vyhodnocování dat z důvodu udržení aktuálnosti a rozšíření již existující rozsáhlé databáze informací a dat o bezpečnosti silničního provozu, využitelné pro rozhodování o opatřeních ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v ČR na všech úrovních státní správy a samosprávy. Dále tyto data umožňují stanovovat cíle národních i regionálních strategií práce s bezpečností silničního provozu.

V projektu je kladem velký důraz na vynakládání finančních prostředků při sběru dat. 
 

Co jsou nepřímé ukazatele bezpečnosti dopravy?

Nepřímé ukazatele bezpečnosti silničního provozu (dále jen NUB) operují s okolnostmi či jevy, z nichž je možné odvozovat bezpečnost silničního provozu. NUB vycházejí z experimentálně ověřených vztahů mezi chováním účastníků a bezpečností silničního provozu.
 

Sledované ukazatele NUB

  • rychlost
  • denní svícení
  • časové odstupy vozidel
  • užívání mobilních zařízení za jízdy
  • ochranné přilby u cyklistů
  • bezpečnostní pásy / dětské sedačky
 

Základní síť referenčních bodů pro sledování NUB

V rámci ČR je stanovena základní síť referenčních bodů, která zahrnuje celkem 91 referenčních bodů rozdělených rovnoměrně do jednotlivých krajů. V každém kraji je sledováno 7 referenčních bodů – 4 body v extravilánu (nezastavěné oblasti) z toho 2 na silnicích I. třídy a 2 na silnicích II. třídy. Další 3 referenční body jsou umístěny v intravilánu (zastavěné oblasti), ve městech různé velikosti. Na těchto 91 referenčních bodech nejsou z důvodu úspory finančních prostředků a lidských zdrojů sledovány bezpečnostní pásy a dětské sedačky. Tyto ochranné systémy jsou sledovány pouze v Jihomoravském kraji (1x - silnice I. třídy, 1x - silnice II. třídy, 1x - silnice III. třídy a 1x - místní komunikace).
  • silnice v extravilánu

- silnice I. třídy - 2x v každém kraji, celkem 26x v ČR

- silnice II. třídy - 2x v každém kraji, celkem 26x v ČR

  •  silnice v intravilánu

-  silnice ve městech různé velikosti (3x v každém kraji, celkem 39x v ČR)

 

Stanovené podmínky pro sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti

Měření a sledování se provádí v období březen - červen nebo září - listopad, v typický pracovní den týdne (úterý až čtvrtek), v době od 7 - 17 hodin v délce 1 hodiny. U měření rychlostí a sledování časových odstupů vozidel je stanovena doba na min. 24 hodin. Dále sledovaní bezpečnostních pásu / dětských sedaček se provádí v délce 4 hodin.
V jiné době nebo období je možno provádět měření a sledování jen na referenčních bodech rekreačního charakteru.
Měření a sledování se neprovádí v pracovním týdnu, během něhož probíhají celoplošné, či jiné systematické kontroly Policie ČR v rámci preventivních akcí.

 

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: sledování, nepřímých, ukazatelů, bezpečnosti, dopravy
Popis: Sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti dopravy