Snižování počtu usmrcených při dopravních nehodách v roce 2011

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


V roce 2011 bylo na silnicích v zemích EU-27 usmrceno následkem dopravních nehod přibližně 30 100 osob a více než 300 000 bylo těžce zraněno. Evropská unie si stanovila cíl snížit počet usmrcených do roku 2020 na polovinu počtu z roku 2010.


V roce 2011 bylo na silnicích v zemích EU-27 usmrceno následkem dopravních nehod přibližně 30 100 osob a více než 300 000 bylo těžce zraněno. Evropská unie si stanovila cíl snížit počet usmrcených do roku 2020 na polovinu počtu z roku 2010. Pro dosažení tohoto cíle by bylo nutné meziroční konstantní snižování počtu usmrcených o 6,7 %. V letech 2010 – 2011 však bylo dosaženo pouze 3% průměrného snížení počtu usmrcených. Podrobně se tímto vývojem zabývá v rámci programu PIN1 zpráva „A Challenging Start towards the EU 2020 Road Safety Target“, kterou každoročně zpracovává organizace ETSC2. Tato zpráva byla publikována při příležitosti PIN konference, která se konala 20. 6. 2012 v Bruselu.
 
Česká republika se díky 12% meziročnímu snížení počtu usmrcených dostala mezi úspěšnější země (celkově 10. místo ze 33 zemí, více viz graf 1). Nejrazantnější snížení počtu usmrcených bylo zaznamenáno v Norsku (20 %).

 Graf 1 – Meziroční změna v absolutním počtu usmrcených v lezech 2010 - 2011

Jak uvádí Rune Elvik (Institute of Transport Economics, Norsko): „počet usmrcených neklesal v minulých letech v Norsku tak výrazně jako v mnoha jiných zemích – což pro nás bylo překvapivé. V roce 2011 došlo k výraznému poklesu, což přiblížilo vývoj v Norsku k ostatním zemím. Ačkoliv je tento pokles částečně možné vysvětlit náhodou, věříme, že k němu přispěly také vlivy mnoha dopravně bezpečnostních opatření, která byla implementována v minulém desetiletí, jako např. směrové rozdělení silnic, snižování rychlostních limitů v rizikových úsecích, zprovoznění nových dálnic, zavedení úsekového měření rychlosti a renovace vozového parku. Průměrná rychlost automobilové dopravy od roku 2006 klesá a míra používání zádržných systému naopak roste. V současné době se debatuje o stanovení nového cíle, kterým je snížení počtu usmrcených na 100 osob v roce 2024“.
 
Srovnání zemí pouze dle změny absolutního počtu usmrcených není však příliš statisticky hodnověrné, neboť není vztaženo k určitému faktoru, který by vypovídal více o riziku. Je tedy vhodné spíše pro politické účely. Pokud si však porovnáme jednotlivé země dle počtu usmrcených vztaženému k počtu ujetých kilometrů, dostaneme přesnější obrázek skutečného stavu. Takovéto srovnání ukazuje graf 2.
Graf 2 – Počet usmrcených vztažený na miliardu ujetých vozokilometrů (průměr pro poslední 3 roky dostupných dat)
 
Vidíme, že Česká republika zaujímá čtvrté místo od konce a riziko usmrcení je zde přibližně čtyřikrát vyšší než ve Švédsku či Velké Británii. Jaké jsou důvody tohoto stavu? Možné odpovědi lze nalézt v druhé kapitole PIN zprávy, která se věnuje vyhodnocení dopravně bezpečnostní práce na národních úrovních, tzv. dopravně bezpečnostnímu managementu. Výsledky České republiky lze shrnout tak, že je sice vypracována Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, jsou stanoveny cíle a vize, jsou známy nástroje a opatření zvyšující bezpečnost, avšak je věnováno pouze malé úsilí jejich převedení do praxe. Vyhodnocování účinnosti je prováděno pouze formálně a systematický přístup se neřeší.
 

1Program PIN (Road Safety Performance Index) byl představen v roce 2006 s cílem porovnávat ukazatele silniční bezpečnosti v různých zemích. V současné době zahrnuje 27 států EU společně s Izraelem, Norskem, Srbskem a Švýcarskem. PIN je finančně podporován firmami Volvo Group a Toyota Motor Europe, švédskou a norskou silniční správou - www.etsc.eu/PIN
2ETSC je nezávislá nezisková organizace se sídlem v Bruselu, zaměřující se na snižování počtu usmrcených a zraněných při dopravních nehodách v Evropě. Snahou ETSC je identifikovat a prosazovat vědecky podložená opatření s vysokým potenciálem redukce následků nehodovosti. Sdružuje přes 40 národních a mezinárodních organizací působících v rámci Evropy - www.etsc.eu

 

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: snižování, počtu, usmrcených, při, dopravních, nehodách, roce, 2011
Popis: Snižování počtu usmrcených při dopravních nehodách v roce 2011