Španělsko zavádí nový přístup pro rozšíření užívání bezpečnostních pásů

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Generální ředitelství pro dopravu (GDT) ve Španělsku zprovoznilo 225 kamer, které vykonávají automatizovanou kontrolu používání bezpečnostních pásů u řidičů. Hlavním účelem zavedení těchto kamer je zvýšení společenského povědomí mezi řidiči a docílení, aby se používání bezpečnostních pásů stalo základním standardem pro všechny řidiče a další osoby ve vozidle. Aby bylo dosaženo tohoto účelu, tak během první fáze, kdy bude pozornost soustředěna zejména na rozšíření společenského povědomí mezi řidiče, nebudou vybírány pokuty.


Generální ředitelství pro dopravu (GDT) ve Španělsku zprovoznilo 225 kamer, které vykonávají automatizovanou kontrolu používání bezpečnostních pásů u řidičů. Hlavním účelem zavedení těchto kamer je zvýšení společenského povědomí mezi řidiči a docílení, aby se používání bezpečnostních pásů stalo základním standardem pro všechny řidiče a další osoby ve vozidle. Aby bylo dosaženo tohoto účelu, tak během první fáze, kdy bude pozornost soustředěna zejména na rozšíření společenského povědomí mezi řidiče, nebudou vybírány pokuty. Tímto krokem GDT prezentuje svůj postoj, který není vybírat peníze, pokud takové opatření nebude zachraňovat životy. Řidiči, kteří tak budou vyfoceni v průběhu prvních dvou měsíců při jízdě bez použití bezpečnostního pásu, dostanou informační dopis, ze kterého se dozví, že porušují zákonnou povinnost, včetně důkazu (fotografie) o tomto chování. Nicméně žádná sankce nebude udělena. Po ukončení této první fáze budou již sankce ukládány a vymáhány - pokuta 200 euro a 3 body.

Bezpečnostní pás

Ve Španělsku z celkového počtu usmrcených osob za rok 2015 nebylo připoutáno 22 % při cestování na delší vzdálenost. Smutná statistika vybízí k reakci ze strany řidičů, kteří by měli převzít odpovědnost a přimět i ostatní spolujezdce, aby využili "nejlevnějšího životního pojištění", které pro cesty v automobilu existuje. (zdroj: http://tuotrodiario.hola.com/noticias/2017041167332/dgt-instala-225-camaras-nuevas-controlar-uso-cinturon-seguridad/)

I v České republice je nepoužívání bezpečnostních pásů vysokým bezpečnostním rizikem pro účastníky silničního provozu, kteří nerespektují tuto povinnost. V roce 2015 z celkového počtu usmrcených řidičů a spolujezdců nebylo připoutáno téměř 30 % z nich.

Obecně lze konstatovat, že význam používání bezpečnostních pásů v kombinaci s airbagem a používáním bezpečnostních autosedaček je zřejmý zejména v obci, při nižších rychlostech vozidla. I přes to 7 % účastníků dopravních nehod šetřených Policií ČR v obci bylo v roce 2015 nepřipoutaných, mimo obec to byla 3 %.

82 % řidičů, kteří použili bezpečnostní pás, zůstalo při dopravní nehodě mimo obec nezraněno. Oproti tomu 42 % řidičů, kteří bezpečnostní pás nepoužili, bylo při dopravní nehodě mimo obec usmrceno nebo zraněno.

Připoutaní spolujezdci na předním sedadle zůstali při dopravní nehodě mimo obec nezraněni téměř v 76 % případů, na zadním sedadle v 74 %. Spolujezdci, kteří na předním sedadle nepoužili bezpečnostní pás, byli při nehodě mimo obec usmrceni nebo zraněni v 68 % případů, spolujezdci na zadních sedadlech v 77 % případů. (zdroj RAP)

 

Používání bezpečnostních pásů je také jeden ze sledovaných nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu. Jedná se o ukazatele, které sledují a hodnotí specifické charakteristiky silničního provozu, ze kterých je návazně možné odvozovat skutečný vývoj úrovně bezpečnosti silničního provozu a zefektivnit proces přijímání vhodných opatření. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. má k dispozici unikátní databázi hodnot, získanou kontinuálním měřením ukazatelů na síti representativních referenčních bodů, rozmístěných na komunikační síti po celé ČR. Data od roku 2014 za celou Českou republiku i jednotlivé kraje jsou dostupná po přihlášení na http://dato.cdv.cz/cz/map/, kde je možné je porovnávat a dále přizpůsobovat a upravovat podle potřeb daného uživatele (kraje, obce…). Ze sledování nepřímých ukazatelů za rok 2015 vycházel celorepublikový podíl nepřipoutaných řidičů na 4,7 %. Z nehod šetřených Policií ČR v roce 2015 bylo 5,5 % účastníků dopravních nehod nepřipoutaných (jedná se o podíl nepřipoutaných v obci i mimo obec). Skutečnost tedy byla o 0,8 procentních bodů vyšší než výstupy ze sledování.

Španělský příklad je zajímavý svým inovativním přístupem, kdy je zavedení nového automatizovaného systému dozoru nad dodržováním určité zákonné povinnosti rozděleno na dvě fáze. V rámci první fáze jsou účastníci silničního provozu upozorňováni na porušování zákona, nicméně je jim dána dobrovolná možnost své chování přizpůsobit, pokud nechtějí být v budoucnu (v rámci druhé fáze) vystaveni uložení sankce.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: článek, bezpečnostní pásy, doprava
Popis: článek - užívání bezpečnostních pásů