vyzkumnehod.cz: Smrtelná dopravní nehoda zachycena na videu

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Dopravní nehoda vzniká vždy vlivem mnoha faktorů. Okolní jevy mohou ovlivnit nejen průběh celé dopravní nehody, ale především její následky. Tímto se zabývá projekt Hloubkové analýzy dopravních nehod.


Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) rozvíjí několik let projekt Hloubková analýza dopravních nehod. Dopravní nehody se zraněním jsou týmem specialistů na dopravní infrastrukturu, automobilovou techniku a psychologů detailně analyzovány. Z každé nehody se eviduje až 3 000 záznamů, jedním z cílů je spolupráce se subjekty, které výsledky výzkumu dále využívají. Jedná se o vlastníky nebo správce komunikací, konstruktéry dopravních prostředků, samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy a další.

Primárním úkolem je co nejpřesněji odhalit, jak a proč k dopravní nehodě došlo, jak střet probíhal a co udělat pro to, aby se již podobná nehoda nestala,“ říká Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy, vedoucí Hloubkové analýzy dopravních nehod a dodává: „Abychom složili celou mozaiku případu, potřebujeme podrobně analyzovat celý řetězec událostí, vedoucí ke vzniku dopravní nehody.

Strategická spolupráce s BESIP

Výstupy z Hloubkové analýzy dopravních nehod jsme naplno využili v rámci Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2018,“ říká Mg. Tomáš Neřold, M.A., vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy a dodává: „Aktuálně připravujeme strategii pro následující dekádu (pozn. Strategie BESIP 2021-2030), do které implementujeme poznatky z uvedeného projektu v ještě širším rozsahu. S výstupy pracujeme jak v rámci národní úrovně, tak prostřednictvím krajských koordinátorů BESIP v rámci jednotlivých krajů. V loňském roce byly např. využity poznatky z oblasti nehod elektrokol atd.

Srážky se stromem

Dlouhodobě je v důsledku dopravních nehod při srážkách se stromem usmrceno přibližně 15 % osob, tzn. každá 7. usmrcená osoba! Jen v loňském roce bylo takto usmrceno 73 a těžce zraněno dalších 191 osob. Při srážkách se stromem umírají také nevinní! Téměř 2/3 (63 %) usmrcených tvořili řidiči osobních vozidel, 29 % pak spolujezdci v osobních vozidlech, 7 % řidiči motocyklů, 1 usmrcená osoba pak byla řidičem nákladního vozidla. Alkohol hraje významný vliv! Zatímco alkohol nebo návykové látky se na všech nehodách při srážkách se stromem v roce 2018 podílel 7 %, na usmrcených 29 %!, na těžce zraněných 12 % a na lehce zraněných osobách 9 %. Meziročně bylo usmrceno v důsledku vlivu alkoholu nebo návykových látek při srážkách se stromem evidováno o 57 % usmrcených více (celkem usmrceno 22 osob, meziročně + 8)! Viníci nehod při srážkách se stromem se zjištěnou hladinou alkoholu do 0,5 ‰ usmrtili 4 osoby, meziročně + 3!

Nejvíce osob při srážkách se stromem (25) bylo usmrceno na silnicích II. třídy, na silnicích III. tříd se usmrcení při srážkách se stromem podíleli 28 % na všech těžce zraněných na daném druhu komunikací. Nejvíce osob bylo usmrceno při srážkách se stromem z pohledu směrových poměrů v zatáčkách (28 usmrcených), nejvyšší podíl (31 %) byl pak evidován v přímých úsecích po projetí zatáčky. V obci bylo při srážkách se stromem usmrceno 9 osob (12 %), mimo obec pak 64 osob (88 %). Kde byly v důsledku srážky se stromem usmrceny, resp. těžce zraněny osoby v roce 2018 lze zjistit z aplikace DOPRAVNÍ NEHODY V ČR. Součástí detailů nehod jsou desítky důležitých informací.

Nejčastější příčinou usmrcení při srážkách se stromem bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.), v důsledku uvedené příčiny bylo usmrceno 36 osob, tj. 14 %; 10 osob bylo usmrceno (14 %) při srážkách se stromem v důsledku nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky, bláto, mokrý povrch apod.).

Reálná nehoda s fatálními následky

 „Srážky se stromem vykazují dlouhodobě velmi vysokou závažnost dopravních nehod, “ říká Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka

Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií CDV a dodává: „Vzhledem k vývoji závažných následků dopravních nehod jsme přesvědčení, že nadešel čas zveřejnit reálné záběry, které máme k dispozici v rámci projektu Hloubková analýza dopravních nehod. Minutové video zachycuje fatální nehodu při srážce se stromem, jedná se o kombinaci simulace dopravní nehody s reálnými záběry z místa. Záběry upozorňují na to, že zlomek vteřiny, resp. jediná chyba řidiče může mít fatální následky i na to, jak jediný strom v daném případě tyto následky, bohužel, ovlivnil. Další realistická videa, která budou cílit na problémové oblasti závažných následků dopravních nehod, v návaznosti a připravovanou Strategii BESIP 2021-2030 budeme dále zveřejňovat.

 

Ukázky dopravní nehody se stromem 

[1] Hloubková analýza dopravních nehod; www.vyzkumnehod.cz

[2] CDV: Srážka se stromem - Základní statistické ukazatele doplněné o mapové podklady a Hloubkovou analýzu dopravních nehod

[3] vyzkumnehod.cz: Srážka se stromem

 

Ing. Lukáš Kadula, +420 778 888 359, lukas.kadula@cdv.cz

Oblast hodnocení bezpečnosti a strategií

Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: dopravní nehoda. srážka se stromem, HADN
Popis: Smrtelná dopravní nehoda zachycena na videu