Zablokovaný přístup vozidel integrovaného záchranného systému při dopravní nehodě

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


V Německu se v pondělí 3. 7. 2017 odehrála tragická nehoda autobusu, která poukazuje na význam zákonné povinnosti vytvořit v případě kolony jeden průjezdní pruh pro vozidla s přednostním právem jízdy.


V Německu se v pondělí 3. 7. 2017 odehrála tragická nehoda autobusu, která poukazuje na význam zákonné povinnosti vytvořit v případě kolony jeden průjezdní pruh pro vozidla s přednostním právem jízdy.

Němečtí politici vyzvali k upravení některých pravidel silničního provozu, jelikož tvrdí, že někteří zvědaví řidiči mohou být příčinou tragického úmrtí 18 seniorů, protože zablokovali přístup vozidlům integrovaného záchranného systému k hořícímu autobusu na bavorské dálnici. Autobus vezl seniory na turistický zájezd do Itálie a narazil do zadní části nákladního automobilu na dálnici A9. Okamžitě se vznítil a v důsledku požáru zahynula více než třetina pasažérů.

Řidiči byli nařčeni z nedodržení povinnosti vytvořit volný průjezdní pruh pro vozidla s přednostním právem jízdy. "Takové chování je naprosto nezodpovědné a hanebné," uvedl Joachim Herrmann, ministr vnitra Bavorska odpovědný za dopravu po návštěvě místa dopravní nehody.

Dále uvedl, že složky integrovaného záchranného systému se dostaly do místa havárie 10 minut poté, co jim byl incident oznámen, nicméně by mohly dorazit dřív, nebýt řidičů, kteří neumožnili volný průjezd k požáru. Vytvořený prostor údajně nebyl dostatečně široký a větší vozidla tak ztratila drahocenný čas. Při příjezdu k požáru už byl oheň tak intenzivní, že se k vozidlu nemohli přiblížit.

Zdroj: CDV

Problém řidičů, kteří v blízkosti nehody ze zvědavosti zpomalují (angl. tzv. „rubberneckers“) je v Německu již dlouho na politické agendě. Senátoři byli dokonce vyzýváni, aby podstatně zvýšili pokuty za deliktní jednání z nynějších cca 20 EUR až na 155 EUR. Ministr Herrmann se také snaží o zavedení hrozby trestu odnětí svobody až na jeden rok.

Federální ministr dopravy Alexander Dobrindt, který navštívil místo dopravní nehody, řekl: "To, co jsme viděli, je horší, než by se dalo představit."

Za krajně nezodpovědné považuje, že řidiči v opačném směru jízdy výrazně snižují rychlost, aby mohli vidět, co se stalo. Uvedl také, že lidé stále častěji zastavují, aby si mohli dopravní nehody zaznamenat na své mobilní telefony, což může jednoduše vést k dalším dopravním nehodám.

Dne 3. 8. 2017 byl v Bavorsku na dálnici A8 spuštěn roční pilotní projekt, který má za cíl naučit řidiče formování bezpečného průjezdního koridoru pro integrovaný záchranný systém. Nad dálnicí jsou umístěny digitální displeje, které v případě nutnosti upozorňují řidiče na povinnost vytvořit volný průjezdní pruh, včetně informace mezi kterými jízdními pruhy má být vytvořen. Tento projekt je součástí širší osvětové kampaně německého Ministerstva dopravy, která dále obsahuje také tvorbu letáků v několika jazycích, aplikaci pro chytré telefony a další bannery umístěné na mimoúrovňových kříženích. V případě, že bude projekt bezproblémový, plánuje se umístění informačních tabulí i na další bavorské pozemní komunikace.

Zdroj: https://www.theguardian.com/world/2017/jul/04/call-for-stiffer-fines-for-gawping-drivers-after-bavarian-bus-crash

http://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Pilotprojekt-auf-der-A8-So-bildet-man-eine-Rettungsgasse-id42289286.html

Komentář:

V České republice je povinnost zajistit volný průjezdní pruh (o šířce aspoň 3 metry) pro vozidla s právem přednosti v jízdě stanovena v § 41 odst. 8 zákona o silničním provozu. Toto ustanovení řidičům zároveň zakazuje volného pruhu užít (s výjimkou vozidel vlastníka pozemní komunikace a vozidla technické pomoci). Za porušení těchto povinností řidičům hrozí pokuta uložená příkazem na místě (dříve blokové řízení) do 2 tisíc Kč případně pokuta 1 500 až 2 500 Kč v klasickém správním řízení. S porušením této povinnosti není spojen záznam bodů do registru řidičů. Přestože tato povinnost je v rámci systematiky zákona o silničním provozu řazena do zbytkové kategorie[1] a za její porušení tak nehrozí vysoké sankce, z neštěstí v Německu je zřejmé, že její nerespektování může mít mnohem zásadnější nepřímé následky na životech účastníků dopravní nehody. 


[1] § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

  • 17. 10. 2017, 8:08, Autor komentáře: Eva

    Řazení v ČR
    Ano, toto je často problém, když se sanitka prodírá mezi vozidly, která teprve ve chvíli, kdy je potřebuje minout, uhýbají. Nicméně si myslím, že se povědomí řidičů a jejich zodpovědné chování za posledních pár let zlepšilo. Chtě to ještě větší osvětu.

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: zablokovaný přístup, doprava, záchranný systém
Popis: Záchranné uličky pro vozy integrovaného záchranného systému mohou zachránit životy.