Anketa - Poutáte se ve vozidle?

Dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, je řidič motorového vozidla povinnen být připoután, pokud je vozidlo vybaveno bezpečnostními pásy. Totéž je i povinností přepravované osoby ve vozidle. Je-li přepravováno dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, je možné ho přepravovat pouze za použití dětské autosedačky odpovídající velikosti a hmotnosti dítěte.

Z hlediska statistiky Policie ČR je „porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu“ druhý nejčastější bodovaný přestupek, kterého se řidiči dopouštějí. V případě nedodržení paragrafů výše uvedeného zákona je možné udělení 3 bodů a udělení pokuty do 2000 Kč příkazem na místě, při správním řízení ve výši 1 500 – 2 500Kč.

A jak jste na tom Vy? Přidejte svůj názor a odpovězte na pár otázek, do komentáře můžete přidat další postřehy.


Při vyplňování prosím postupujte podle pořadí.

Způsoby poutání dle typu vozidla


Tato pole nemusíte vyplňovat:

Prosím ověřte, že nejste robot! (výsledek vypište číslicí)
Chcete dostávat novinky nejen o anketách? Registrujte se!

Chcete-li zobrazit průběžné výsledky této ankety klikněte zde.