O projektu

Centrum dopravního výzkumu díky účelové podpoře Ministerstva dopravy doplnilo a rozšiřuje webové stránky Observatoře bezpečnosti silničního provozu (www.czrso.cz). Ty vznikly především z důvodu potřeby informovat odbornou veřejnost o problematice bezpečnosti silničního provozu. Hlavním účelem těchto stránek je poskytovat informace pro zefektivnění procesu přijímání vhodných opatření, nejen na úrovních státní správy a samosprávy, ale i odborné veřejnosti, vedoucí ke snížení nehodovosti i následků dopravních nehod na pozemních komunikacích v ČR. Některé informace slouží jako podklad pro zpracování či vyhodnocování Národní strategie bezpečnosti silničního provozu nejen na národní úrovni, ale také pro kraje či menší celky.

K zefektivnění procesu a zvyšování bezpečnosti mohou pomoci nejen informace z odborných článků, ale také další poznatky, publikované na těchto stránkách. Tyto poznatky mohou publikovat i soukromé osoby, které chtějí sdělit odborné informace širší veřejnosti.

Součástí webu jsou také různé aktuality a ankety. Jejich průběžné výsledky je možné si prohlédnout, případně publikovat. Podněty k anketám rádi zapracujeme.

Samozřejmostí jsou důležité odkazy na webové stránky, související s problematikou bezpečnosti, ať již odkazy na různé projekty a tematiku bezpečnosti, nebo odkazy týkajíc se dopravních nehod či zahraničních zdrojů.

Jeden z modulů těchto stránek je také určen pro děti a jejich možné seznámení se s bezpečností silničního provozu formou her

Mezi důležitou součást týkající se bezpečnosti silničního provozu patří také záložka Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, kde jsou nejen odkazy na aktuální strategii, na průběžné vyhodnocování, ale také vyhodnocené roční Národní strategie, jsou zde uvedeny odkazy na realizované krajské či místní strategie a v době vkládání dat o plnění Národní strategie jsou zde uvedeny odkazy na formuláře pro vyplňování.

Další záložkou Observatoře bezpečnosti silničního provozu jsou také nepřímé ukazatele bezpečnosti silničního provozu. Sem patří datový sklad týkající se nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu (NUB). Mezi publikované NUB patří:

  • rychlosti vozidel a jejich překračování (intravilán, extravilán),
  • poutání řidičů a spolujezdců ve vozidle,
  • používání mobilního zařízení řidiči za jízdy,
  • svícení vozidel,
  • používání bezpečnostních přileb - motocyklisté,
  • používání bezpečnostních přileb - cyklisté,
  • nošení reflexních prvků chodci mimo obec,
  • chování chodců na přechodech pro chodce atp.

Některé z těchto NUB jsou zobrazeny v interaktivní mapě, jiné ve formě informačních letáků či mapových souborů.

V záložce Cyklisté – nehody jsou uvedené nehody cyklistů, s možností filtrace po krajích, po vybraných lokalitách apod., s předchystanými grafy pro základní statistiku. U nehod je možné sledovat i jednotlivé informace dodávané Policí ČR.

Nedílnou součástí Observatoře bezpečnosti silničního provozu se také staly stránky potřebné pro auditory bezpečnosti, kteří případně ty, kteří mají o problematiku auditu bezpečnosti zájem. Informace zde se zabývají také dalšími nástroji ke zvýšení bezpečnosti jako je bezpečnostní inspekce, sanace nehodových lokalit apod. V této záložce lze najít také informace ke zkouškám auditorů apod.