ANKETA – Dodržování bezpečného odstupu mezi vozidly - výsledky

Jaké je vaše pohlaví?
Věk respondentů
Bezpečný odstup je stanoven na 2s. Souhlasíte s tím?
Dodržují podle Vás řidiči na silnicích bezpečný odstup od vozidla, které jede před ním?
Dodržujete Vy na silnicích bezpečný odstup od vozidla před Vámi?
Vyberte z následujícího seznamu 3 body, které mají podle Vás největší dopad na reakční dobu řidiče:
Vyberte z následujících možností, jaká je přibližná vzdálenost odpovídající dvěma sekundám od vozidla jedoucího před Vámi při rychlosti jízdy 50 km/h?
Snažíte se sledovat počet šipek na vozovce za vpředu jedoucím vozidlem, tak jak to doporučuje značka IP 32 (viz obrázek)?
Měly by se podle Vás značky o dodržování bezpečného odstupu vyskytovat na silnicích častěji?
Myslíte si, že se Vám při řízení vozidla daří dodržovat minimální vzdálenost, která je na značce B 34 (viz obrázek) přikázána?
Vyberte z možností, jaká je přibližná vzdálenost odpovídající dvěma sekundám od vozidla jedoucího před Vámi při rychlosti jízdy 90 km/h?
Dodržujete Vy na silnicích bezpečný odstup od vozidla před Vámi? - odpovědi na otázku proč
 • AAA (Počet: 1)
 • je to moc daleko (Počet: 1)
 • Abych stihla reagovat (Počet: 1)
 • Kvůli bezpečnosti a reakční době. Rád mám přehled co se děje přede mnou.. (Počet: 1)
 • Protože bezpečnost je základ (Počet: 1)
 • Z důvodu bezpečného zastavení v případě nouzového brzdění (Počet: 1)
 • Dodržuji, ale vždy mi do mezery mezi mým a vpředu jedoucím autem někdo vjede. (Počet: 1)
 • Abych měl více času na reakci. (Počet: 1)
 • může se stát cokoliv, hlavně na dálnici (Počet: 1)
 • Bezpečnost (Počet: 3)
 • je to bezpečnější, zejména při vyšších rychlostech (Počet: 1)
 • I když se snažím (hlavně při rychlejší jízdě) na dálnici odstup dodržovat, do mezery mi většinou někdo vjede. (Počet: 1)
 • Snížení rizika nedobrzdění, (Počet: 1)
 • potřeba jet rychleji než ostatní (Počet: 1)
 • Záležení na dopravní situaci. Když se chystám předjet tak odstup změnším. (Počet: 1)
 • při hustém provozu na dálnici v levém pruhu nemožné, když držím odstup, do mezery vždy vjede auto z pravého pruhu, které předjíždí (Počet: 1)
 • Na některých trasách dodržování vede k tomu, že vaše auto začnou ostatní předjíždět a řatit se do mnou udržovaného odstupu. Pokud se to stane opakovaně v krátkém časovém intervalu, zkrátím odstup. (Počet: 1)
 • nejen moje bezpečnost, inspirace ze SRN (Počet: 1)
 • abych do něho nevrazila a stihla zareagovat (Počet: 1)
 • Protože je to bezpečné. (Počet: 1)
 • kvůli iluzi neměnné vzájemné polohy (Počet: 1)
 • Protože je to v zájmu mého bezpečí (Počet: 1)
 • Bezpečnost a spotřeba paliva (Počet: 1)
 • Z bezpečnostních důvodů (Počet: 1)
 • bojím se (Počet: 1)
 • Protože chápu, že se může stát cokoliv a chci stihnout dobrzdit. (Počet: 1)
 • nerad bych se někomu díval do kufru, navít to nijak neurychlí provoz (Počet: 1)
 • Nejsem příliš zkušený řidič. (Počet: 1)
 • Většinou chci přežít. (Počet: 1)
 • jsem přesvědčen, že i přesto zastavím včas (Počet: 1)
 • jezdím defenzivně a dávám si na to pozor. (Počet: 1)
 • uvědomuji si riziko, snažím se nehodám předejít (Počet: 1)
 • ne vždy je to možné, někdy se přiblížím a již se mi nechce příliš zpomalovat abych se oddálil (Počet: 1)
 • Mám zkušenosti s nutnou reakcí na krizovou situaci na silnici a dálnici (Počet: 1)
 • z důvodu bezpečného dobrždění (Počet: 1)
 • abych stihla zabrzdit (Počet: 1)
 • neřídím (Počet: 1)
 • Musím předvídat, co udělá řidič přede mnou a musím mít čas na situaci zareagovat (Počet: 1)
 • Snažím se předvídat a sledovat situaci dopředu, navíc když mám velký rozestup, akorát mi tam někdo vjede. (Počet: 1)
 • Chci mít jistotu, že včas zareaguju na změnu jízdy vozidla přede mnou (Počet: 1)
Vyberte z následujícího seznamu 3 body, které mají podle Vás největší dopad na reakční dobu řidiče - odpovědi jiné
 • BBB (Počet: 1)
 • celkové psychické rozpoložení (Počet: 1)
 • Sledování žen na ulicích (Počet: 1)
 • Tři body jsem vybral, protože to aplikace vyžaduje. Ale podle mě nemají tyto tři body hlavní vliv - hlavní je ohleduplnost - viz předchozí poznámka. (Počet: 1)
 • zkušenosti řidiče (Počet: 1)
 • Alkohol, psychofarmaka, těžká jídla (Počet: 1)
 • předvídatelnost (Počet: 1)
 • alkohol, léky, drogy (Počet: 1)
 • Nevěnování se řízení (Počet: 1)
Měly by se podle Vás značky o dodržování bezpečného odstupu vyskytovat na silnicích častěji? - odpovědi na otázku proč
 • CCC (Počet: 1)
 • jsou jen někde (Počet: 1)
 • Pro připomenutí nutnosti ji dodržovat (Počet: 1)
 • řidiči je stejně nerespektují (Počet: 1)
 • Lépe ukáží řidiči doporučenou vzálenost mezi vozidly při pané maxímální rychlosti, než jen teoretické doporučení 2 vteřin. Navíc toto pravidlo VZD namalované na silnici řidiči připomenou, že má mít toto pravidlo na paměti (např. v rizikovém místě). (Počet: 1)
 • Potencionalni zvýšení bezpecnosti (Počet: 1)
 • Lepší představa o vzdálenosti mezi vozidly (Počet: 1)
 • Je to názorné a každý si tak dokáže vzdálenost představit. (Počet: 1)
 • pro ty, co dodržovat chtějí alespoň minimum a svému odhadu nevěří (Počet: 1)
 • Hloupost řidičů (Počet: 1)
 • nemyslím že to pomůže problému bezpečného odstupu a bylo by s tím spojeno řada dalších problémů (Počet: 1)
 • možná by na to lidi více dbali (Počet: 1)
 • musely by být všude :-) (Počet: 1)
 • Nedodržování bezp. vzdálenosti není o značkách, ale o vysoké intezitě provozu (nemožnost předjetí) v kombinaci s často neodůvodněně pomalou jízdu ostatních účastníků sil. provozu (resp. významný rozdíl mezi skutečnou rychlostí a stanoveným zákonným limitem). Tato kombinace pak může negativně dopadat na psychiku řidičů a porušování bezp. podélné vzdálenosti mezi vozidly... (Počet: 1)
 • uvědomění si pravidla (Počet: 1)
 • Hlavně před nebezpečnými úseky, a pro ověření. (Počet: 1)
 • je to částečně rozptylující prvek, řidič se více soustředí na značky na silnici, než na to, jestli vozidlo před ním náhoodu nezačne brzdit (Počet: 1)
 • Na trasách, které projíždím opakovaně, je jich podle mého názoru dostatek. (Počet: 1)
 • Aby byla nutnost dodržení minimální vzdálenosti řidičům častěji připomínána. (Počet: 1)
 • v životě jsem značku neviděl a pochybuji, že by měla vliv na cokoliv (Počet: 1)
 • připomenutí (Počet: 1)
 • Protože by to mohlo pro řidiče znamenat, že si získají přehled, kolik ten odstup vlastně je, ale na druhou stranu si myslím, že většina to bude ignorovat a takový odstup podle značení si nevyzkouší. (Počet: 1)
 • Protože to lidem zřejmě nedochází. Stejně jako pomáhá značka na pravidlo zipu, i když platí obecně. Ale jakmile tam značka je, hned to zabere. (Počet: 1)
 • Pro připomenutí bezpečného odstupu a také pro nastavení odhadu vzdálenosti (Počet: 1)
 • Ano, až se je naučíme používat. (Počet: 1)
 • Připomenutí bezpečné vzdálenosti. (Počet: 1)
 • Aby bylo možno si ověřit odstup od předchozího vozidla na více místech (Počet: 1)
 • Zvýšení povědomí (Počet: 1)
 • Třeba by to dodržovalo více řidičů. (Počet: 1)
 • Zvýšení bezpečnosti (Počet: 1)
 • V praxi se ukazují jako nepříliš účinné (Počet: 1)
 • Protože to většina řidičů chronicky podceňuje (Počet: 1)
 • připomínání je potřeba (Počet: 1)
 • Toto opatření ničemu nepomůže, pouze se navýší počet značek (Počet: 1)
 • značka nic nevyřeší (Počet: 1)
 • Řidiči by si udělali lepší představu, jak bezpečný odstup skutečně vypadá. (Počet: 1)
 • větší motivace k dodržování (Počet: 1)
 • třeba by víc lidí pak rozestup dodržovalo (Počet: 1)
 • skoro nikdo to nedodržuje (Počet: 1)
 • i tak už je značek moc (Počet: 1)
 • bezpečný odstup se nedodržuje, řidiče by to motivovalo. (Počet: 1)
 • pro připomenutí (Počet: 1)
 • měly, ale v kombinaci s postihy za jeho nedodržování (Počet: 1)
 • aby vešly více do podvědomí (Počet: 1)
 • Častější připomenutí řidičům dodržovat předmětnou vzdálenost mezi vozidly. Mnohdy za jízdy o vzdálenosti mezi vozidly nepřemýšlí nebo nemají tak dobrý odhad. (Počet: 1)
 • Většina lidí si bezpečnou vzdálenost neumí podle času ani metrů odhadnout. (Počet: 1)
 • Lze se tak vyvarovat nebezpečným kolizím. (Počet: 1)
 • Měl by se víc klást důraz na výuku tohoto opatření v autoškolách. Už tak je na silnicích a v jejich okolí dostatek distraktorů. (Počet: 1)
 • znám to jen z Rakouska, ani nevím že v čechách jsou (Počet: 1)
 • častěji bych na to řidiče upozorňovala, ale nevím, jestli přidáním dalších značek do té již existující džungle značek. Začala bych třeba osvětou a potom úpravou komunikací. Až nakonec bych přidávala značky (Počet: 1)
 • Pro připomenutí řidičům, kteří se toto pravidlo ještě nenaučili používat. (Počet: 1)
 • No protože to řidiči neví nebo na to zapomenou a při stojící koloně by si řidič měl nechat odstup na manévrování (Počet: 1)
 • aby se je řidiči naučili vnímat (Počet: 1)
 • Aby si neznalí řidiči uvědomili, že existuje "bezpečný odstup". (Počet: 1)
 • Jako prvek k naučení správné vzdálenosti (Počet: 1)
 • Je jich málo a občas na vzdálenost zapomínáme, mají navíc dobrý psychologický efekt (Počet: 1)
 • Člověka to donutí zkontrolovat si svůj odstup (Počet: 1)
 • Nerozptylují takové značky řidiče? (Počet: 1)

Poslední zveřejněné ankety


Prosím ověřte, že nejste robot! (výsledek vypište číslicí)

Vaše názory