Články podle autora

Pavel Havránek

Pavel HavránekVývoj vybraných NUB v posledních letech (2018-2019)

Nepřímé ukazatele bezpečnosti silničního provozu jsou důležitými ukazateli bezpečnosti, a to především tam, kde není možné použít jako podklad přímé ukazatele (tedy nehodovost). Hlavním účelem sběru a vyhodnocení dat nepřímých ukazatelů je vytvoření podkladů pro dopravně bezpečnostní opatření, především preventivní akce. Nepřímé ukazatele bezpečnosti mohou ukazovat na účinnost některých programů v oblasti prevence. Současně jsou podkladovým materiálem pro návrh krajských a místních strategií. Z ucelené datové řady pak lze vysledovat meziroční trendy některých nepřímých ukazatelů, a tedy vývoj chování účastníků silničního provozu ve vybraných oblastech, které jsou obsahem příspěvku.

Bezpečné odstupy vozidel

Přibližně 5 % nehod z celkového počtu tvoří nehody zaprotokolované jako „nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem“, což je šestá nejčastější příčina. Jak to vypadá s dodržováním bezpečnostních odstupů v krajích?