Vláda schválila novou strategii BESIP

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


https://www.czrso.cz/nsbsp/post/aktualni-strategieSnížit počet obětí a těžkých zranění v důsledku dopravních nehod na polovinu je dlouhodobým cílem Strategie BESIP, kterou schválila vláda 4. 1. 2021.


Strategie-BESIP-2021-2030-titulka.png Podobně jako další státy Evropské unie i Organizace spojených národů by toho Česká republika měla dosáhnout v roce 2030. Strategie BESIP 2021-2030 navazuje na Národní strategii bezpečnosti silničního provozu 2011-2020. Realizována bude prostřednictvím akčních plánů, které budou nově definovány vždy na dvouletá období.

„Loňský rok sice přinesl výrazné snížení počtu smrtelných nehod na silnicích, kterých bylo historicky nejméně, musíme ale vnímat, že k tomu přispěla i nižší intenzita dopravy v souvislosti s protiepidemickými opatřeními. Strategie BESIP vychází z podrobné analýzy toho, jaké jsou hlavní příčiny závažných nehod. Představuje dlouhodobý plán, jak nejen pomocí prevence a sankcí, ale také investicemi do infrastruktury a zaváděním nových technologií zvýšit bezpečnost na našich silnicích,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček. 
 

Akční plán na období 2021-2022 obsahuje 45 konkrétních opatření, jasně určuje odpovědný subjekt, termín a měřitelné kritérium splnění aktivity.
Prioritami jsou mladí řidiči, nepřiměřená rychlost, odstraňování nehodových lokalit, pokročilé technologie a účinný policejní dohled spolu s efektivními sankcemi za porušování pravidel silničního provozu. Bezpečnost má zvýšit také zabezpečení závorami na železničních přejezdech křížících silnice I. tříd a vybraných II. tříd, vybudování nových míst pro nákladní automobily na dálničních odpočívkách a míst pro kontrolu těchto vozidel.  Na komunikacích nižších tříd by měl přinést větší bezpečnost program na podporu umístění svodidel chránících řidiče před srážkou se stromem. Ve městech je nezbytné klást důraz na ochranu zranitelných účastníků silničního provozu (chodci, cyklisté) a přizpůsobovat dopravní prostor jejich potřebám a bezpečnému pohybu.
Po uplynutí dvouletého období bude vyhodnocení akčního plánu předloženo vládě k projednání spolu s návrhem dalšího akčního plánu na období 2023-2024.
 

Důležitou podmínkou pro naplnění Strategie je dokončení legislativního procesu u novely zákona o silničním provozu, kterou v srpnu schválila vláda.
„Novela zpřísní sankce u nebezpečných přestupků, zavede delší zákazy řízení, přehlednější bodový systém, posílí možnost vyřešit přestupek policií na místě a zavede též tzv. řidičák na zkoušku pro začínající řidiče,“ upozorňuje ministr Havlíček.
 

Akční plán počítá s preventivními kampaněmi.
V nejbližších dvou letech budou zaměřeny na jízdu nepřiměřenou rychlostí, nepozornost za volantem, správné používání ochranných prostředků (bezpečnostní pásy, dětské autosedačky, cyklistické přilby, reflexních prvky) a zvýšení povědomí o vlivu léků a návykových látek na schopnost řídit vozidlo.
Do přípravy Strategie BESIP 2021-2030 a jejího Akčního plánu byla prostřednictvím Rady vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu zapojena odpovědná ministerstva, Policie České republiky, Ředitelství silnic a dálnic, Asociace krajů, Svaz měst a obcí, Česká asociace pojišťoven, zástupci výrobců a dovozců automobilů, Centrum dopravního výzkumu a další subjekty. Rada vlády bude nadále pomáhat ministerstvu dopravy s koordinací naplňování Strategie a přípravou navazujících akčních plánů.

Strategii BESIP 2021-2030, Akční plán 2021-2022 a analytické podklady k vývoji nehodovosti naleznete zde.


Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova:
Popis: Vláda schválila novou strategii BESIP