Aktualita: Metodika preventivního hodnocení bezpečnosti s využitím dat z plovoucích vozidel

Publikováno: 20. 12. 2017

Metodika se zaměřuje na hodnocení bezpečnosti s využitím dat z plovoucích vozidel. Je závěrečným výstupem projektu SMĚR (Preventivní hodnocení bezpečnosti jízdy ve vztahu k parametrům pozemní komunikace) a čerpá z výzkumů a zkušeností získaných v průběhu jeho řešení. Projekt v období 2015 – 2017 realizoval Princip, a. s. a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. s podporou Programu Epsilon Technologické agentury ČR (ev. č. TH01010254).

Metodika preventivního hodnocení bezpečnosti s využitím dat z plovoucích vozidel

Ing. Jiří Ambros, Ph.D.

Kategorie – bezpečná komunikace, legislativa

Metodika se zaměřuje na hodnocení bezpečnosti s využitím dat z plovoucích vozidel. Je závěrečným výstupem projektu SMĚR (Preventivní hodnocení bezpečnosti jízdy ve vztahu k parametrům pozemní komunikace) a čerpá z výzkumů a zkušeností získaných v průběhu jeho řešení. Projekt v období 2015 – 2017 realizoval Princip, a. s. a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. s podporou Programu Epsilon Technologické agentury ČR (ev. č. TH01010254).

Metodika je určena pro výzkumné pracovníky, kteří se zabývají problematikou hodnocení bezpečnosti silničního provozu a uvažují o využití dat z plovoucích vozidel; dále pro pracovníky státní správy a samosprávy, kteří se s touto problematikou setkávají v roli zadavatele výběrových řízení na dodávku dat o dopravě. Obě tyto skupiny metodika seznamuje s dostupnými daty, způsoby sběru a potenciální využitelností pro hodnocení bezpečnosti silničního provozu. Metodika také obsahuje rešerši způsobů vyhodnocení těchto dat a obsahuje i konkrétní příklad sběru a vyhodnocení, využitelného jak pro hodnocení jízdního stylu řidičů, tak  pro identifikaci kritických míst silniční sítě.

 

Na tomto odkazu je možné stáhnout metodiku.


Přehled akualit