Aktualita: Metodika zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních  komunikací pomocí optimalizace směrových  návrhových prvků

Publikováno: 14. 12. 2017

Metodika uvádí teoretický i praktický postup jedné z možností zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních komunikací pomocí optimalizace směrových návrhových prvků. Je závěrečným výstupem projektu SAMO (Zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních komunikací pomocí optimalizace směrových návrhových prvků) a čerpá z výzkumů a zkušeností získaných v průběhu jeho řešení.

Metodika zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních  komunikací pomocí optimalizace směrových  návrhových prvků

Ing. Jiří Ambros, Ph.D.

Kategorie – bezpečná komunikace, legislativa

Metodika uvádí teoretický i praktický postup jedné z možností zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních komunikací pomocí optimalizace směrových návrhových prvků. Je závěrečným výstupem projektu SAMO (Zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních komunikací pomocí optimalizace směrových návrhových prvků) a čerpá z výzkumů a zkušeností získaných v průběhu jeho řešení. Projekt byl realizován v období 2014 – 2016 Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. s podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Beta (ev. č. TB0200MD062) pro potřeby státní správy (Ministerstva dopravy, Odboru pozemních komunikací).

Lze uvést řadu definic samovysvětlujících komunikací:  Ve světě se silnice za samovysvětlující považují tehdy, když splňují očekávání účastníků provozu a  vyvolávají bezpečné chování pouze svým utvářením. NSBSP 2020 uvádí, že „silnice by měla být samovysvětlující, tj. dávající řidiči jasnou informaci o relevantnosti jeho chování a očekávatelných situacích.“ V metodice provádění bezpečnostního auditu je uvedeno, že samovysvětlitelnost pozemních komunikací je založena na myšlence důležitosti vlivu uspořádání komunikace na volbu rychlosti a  dopravního chování.

Cílem konceptu samovysvětlujících silnic je omezit možnosti chybování – není však zcela zřejmé, které  návrhové principy mohou snižovat pravděpodobnost a případné následky chyb při řízení. Proto mezinárodní  rešerše shrnuje, že samovysvětlitelnost je zatím spíše intuitivní teorie, založená na chápání toho, jak účastníci vnímají své okolí. Koncept tedy předpokládá, že řidiči budou vnímat typ silnice a tomuto vnímání „instinktivně“ přizpůsobí své chování (především rychlost).

Metodiku je možné stáhnout zde.


Přehled akualit