Aktualita: Diagnostika objektů dopravní infrastruktury nedestruktivními metodami

Publikováno: 14. 12. 2017

Článek popisuje základní aplikace nedestruktivních metod (NDT), které mají univerzální uplatnění a dají se použít při hodnocení stavu vozovek, mostů či tunelů. Konkrétně jde o 3 metody – georadar, laserové skenování a termografii. Jsou zde uvedeny vzorové příklady uplatnění, které jsou přístupní na webových stránkách projektu CESTI, normy, technické předpisy a metodiky které popisují použití těchto metod a které byly vydány nebo aktualizovány v průběhu posledních 3 let.

Diagnostika objektů dopravní infrastruktury nedestruktivními metodami

Ing. Josef Stryk, Ph.D., ing. Michal janků, ing. Jiří Grošek, Ph.D., Ing. Ilja Březina

Kategorie – bezpečná komunikace, legislativa

Článek popisuje základní aplikace nedestruktivních metod (NDT), které mají univerzální uplatnění a dají se použít při hodnocení stavu vozovek, mostů či tunelů. Konkrétně jde o 3 metody – georadar, laserové skenování a termografii. Jsou zde uvedeny vzorové příklady uplatnění, které jsou přístupní na webových stránkách projektu CESTI, normy, technické předpisy a metodiky které popisují použití těchto metod a které byly vydány nebo aktualizovány v průběhu posledních 3 let.

Článek popisuje základní aplikace nedestruktivních metod (NDT), které mají univerzální uplatnění a dají se použít při hodnocení stavu vozovek, mostů či tunelů. Konkrétně jde o 3 metody – georadar, laserové skenování a termografii. Jsou zde uvedeny vzorové příklady uplatnění, které jsou přístupní na webových stránkách projektu CESTI, normy, technické předpisy a metodiky které popisují použití těchto metod a které byly vydány nebo aktualizovány v průběhu posledních 3 let.

 1. Georadar

Tato nedestruktivní metoda je založen na opakovaném vysílání elektromagnetického (EM) signálu v rozsahu od několika set MHz do několika GHz do zkoumaného prostředí a záznamu odrazu části energie tohoto signálu od rozhraní vrstev a různých nehomogenit.

Nejčastější aplikace:

 • stanovení tlouštěk konstrukčních vrstev,
 • stanovení plochy ocelové výztuže v cementobetonových krytech vozovek a v železobetonových konstrukcích,
 • detekce dutin pod krytem vozovky,
 • detekce nadměrného obsahu vody v konstrukčních vrstvách vozovek,
 • stav porušení mostovky,
 • detekce polohy předpínacích kabelů a ocelových kanálků,
 • diagnostika mostních nosníků.
 1. Laserové skenování

Laserový skenovací systém (LIDAR – Light Detection And Ranging) umožňuje bezkontaktní určování prostorových souřadnic, 3D modelování, vizualizaci složitých staveb a konstrukcí, podzemních prostor, libovolných terénů atp. s mimořádnou rychlostí, přesností, komplexností a bezpečností. Nasnímaný objekt může být pomocí softwaru zobrazen ve formě mračen bodů, na jejichž základě může být vytvořen model objektu, která lze přenést do CAD systému.

Nejčastější aplikace:

 • zaměření zájmové lokality jako podklad pro přípravu stavby,
 • kontrola kubatur zemních prací,
 • kontrolní měření vedení liniových staveb a umístění objektů dopravní infrastruktury,
 • zaměření stavby jako podklad pro přípravu stavby,
 • celoplošné vyjádření nerovností povrchu vozovky,
 • registrace mrazových zdvihů vozovky,
 • záznam stavu zařízení pro povrchové odvodnění vozovky.
 1. Termografie

Termokamera je nedestruktivní diagnostické zařízení, které se používá ke snímání infračerveného záření a transformuje ho na viditelný obraz, tzv. termogram. Infračervené záření je část elektromagnetcického spektra o vlnové délce od 0,75 do 1000μ.

Nejčastější aplikace:

 • odhaluje delaminované vrstvy betonu, např. v blízkosti výztuže,
 • může odhalit průsak vody v konstrukci,
 • lokalizuje vysprávky a trhliny ve vozovce, které nejsou jednoznačně identifikovatelné z pořízeného videozáznamu,
 • může provádět kontrolu teplotní homogenity asfaltové směsi při pokládce a hutnění asfaltových vrstev vozovky.
 1. Závěr

Vždy je potřeba zvážit v jakém rozsahu a které diagnostické metody použít. K tomuto účelu je potřeba správcům dopravní infrastruktury podat pomocnou ruku ve formě doporučení, zpracování vzorových příkladů uplatnění jednotlivých diagnostických metod, uvedení obvyklých cen měření, uspořádání srovnávacích měření, publikační činnosti aj.

Článek je možné dohledat zde.


Přehled akualit