Aktualita: Metodika implementace opatření stanovených místní strategií do praxe

Publikováno: 9. 2. 2022

Ministrrstvo dopravy vydalo Osvědčení o o uznání uplatněné certifikované metodiky v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů“ a jejích příloh s názvem „Metodika implementace opatření stanovených místní strategií do praxe"

Metodika byla vytvořena v rámci programu ÉTA, projektu č. TLO2000298, podpořeného Technologickou agenturou České republiky.

ŘEŠITEL Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Autoři: Ing. Ondřej Valach, Ing. Alena Daňková, Ph.D., Ing. Veronika Valentová, Ph.D., Ing. Pavel Havránek, Ing. Eva Simonová, RNDr. Jan Tecl, Ing. Radim Striegler

Metodika pro implementaci opatření stanovených místní strategií svým obsahem navazuje na Metodické doporučení pro tvorbu strategie BESIP měst a rozvádí dílčí realizační
kroky, které byly v této metodice systematicky stanoveny a směřují k naplnění VIZE NULA na úrovni měst a obcí. Česká republika chce také v oblasti BESIP patřit mezi vyspělé členské státy EU. Dosud však u nás nedochází k rychlejšímu snižování počtu usmrcených osob v souvislosti s dopravními nehodami. Nejtragičtější situace je zejména v intravilánu měst a obcí, kde
se každoročně stane 70 % všech registrovaných nehod, při nichž je usmrceno více než 160 osob (32 %). Návrh konkrétních opatření, které by vedly ke snížení počtu a závažnos-
ti dopravních nehod, je nezbytným krokem, který vychází z navrženého systematického řešení stanoveného v místní strategii BESIP měst a obcí.

 

Metodika je dostupná zdarma.


Přehled akualit