Slovník pro malé čtenáře

Prevence nehodovosti

Systematická snaha snižovat počet dopravních nehod. Různé typy opatření, informační a vzdělávací kampaně, programy pro nápravu řidičů, autoškolství. V ideálním případě je implementace preventivních opatření prováděna v rámci nějaké vize, strategie (např. švédská Vize 0 nebo holanský Systém udržitelné bezpečnosti.

Anglický termín: prevention

Zpět na slovník