Slovník pro malé čtenáře

Účastník silničního provozu

Účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích.

Anglický termín: road user

Zpět na slovník