Slovník pro malé čtenáře

Nehodová lokalita

Místo nebo úsek pozemní komunikace splňující kritéria nehodové lokality.

Poznámka:

Místo/úsek pozemní komunikace s koncentrací nehod se stejnou příčinou za určité časové období - ČSN 73 6100-2.

Anglický termín: black spot

Zpět na slovník