Seznam aktualit NSBSP


Koleje patří vlakům. Neriskuj!

V České republice každoročně dochází k vysokému počtu střetů vlaků s osobami, které až v 80% případů končí úmrtím. Počet obětí se pohybuje okolo 200 ročně. Znalost zásad bezpečného chování v blízkosti železniční trati může napomoci snížení tohoto čísla. Děti a mládež však nemají tolik příležitostí k jejich osvojení, jak by se na první pohled zdálo.

Publikováno: 12. 9. 2018 |


Návykové látky a jejich vliv na bezpečnost silničního provozu

Alkohol a další návykové látky představují významné riziko pro dopravní bezpečnost. Při dopravních nehodách způsobených pod vlivem alkoholu nebo drog zemře v České republice každoročně více než 50 lidí. S rostoucí hladinou alkoholu či drog roste u řidičů nejen riziko zaviněných, ale i nezaviněných dopravních nehod.

Publikováno: 6. 9. 2018 |


Pětinový nárůst usmrcených na silnicích v období letních prázdnin

V období ledna-srpna pak bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice usmrceno 353 osob, o 29 více než vloni (tj. + 9,0 %). Historicky se jedná o 3 nejnižší počet usmrcených, kdy vloni bylo usmrceno 324 osob (nejméně), předloni pak 343 osob.

Publikováno: 3. 9. 2018 |


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13