6. celosvětový týden bezpečnosti silničního provozu OSN

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Šestý ročník celosvětového týdne bezpečnosti silničního provozu OSN, který se koná ve dnech 17.-23. května 2021, zdůrazňuje výhody městských ulic s nízkou rychlostí jako srdce každé komunity.


Dopravní konference ULICE PRO ŽIVOTTýden vyzývá tvůrce politik, aby jednali o ulicích s nízkou rychlostí ve městech po celém světě a omezili rychlost na 30 km/h, kde lidé žijí, pracují a hrají si. Nízkorychlostní ulice vytvářejí města, která jsou nejen bezpečná, ale také zdravá, zelená a obyvatelná. Cílem tohoto týdne je shromáždit politické závazky na národní a místní úrovni k dosažení rychlostních omezení a zón v městských oblastech na 30 km/h; generovat místní podporu pro tato nízkorychlostní opatření; a vybudovat impuls k zahájení Globálního plánu pro Dekádu opatření pro bezpečnost silničního provozu 2021–2030 koncem roku 2021 a zasedání Valného shromáždění OSN v roce 2022. Partneři z celého světa se vyzývají, aby se připojili ke kampani #Love30 za účelem #StreetsforLife.


Zdroj: https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/safety-and-mobility/united-nations-road-safety-week

Komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i. 

Zvyšování počtu zón 30 na komunikacích s vysokým počtem zranitelných účastníků dopravy je jedním z navržených opatření akčního plánu Strategie BESIP 2021-2030. Realizace zón 30 jsou jedním z důležitých prvků, které vedou ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve městech. Příklady z Francie, Španělska, Nizozemí, Belgie a dalších evropských zemí ukazují, že zóny 30 lze využívat mnohem více, než jak je obvyklá praxe v ČR. Dle studií OECD lze předpokládat snížení počtu nehod s následkem těžkého zranění přibližně o 70 % a počtu smrtelných nehod až o 90 %. Nutno však dodat, že zavádění zón 30 nebude paušální a rozhodně se nebude vztahovat na celé území obcí. Zavádění těchto opatření bude vždy posuzováno individuálně s ohledem jak na bezpečnost, tak také plynulost silničního provozu v dané obci.

Obrazek2.png

Pozn. Rozdíl je kvantifikován z technických podmínek 218: Navrhování zón 30. Jedná se o orientační hodnotu, která je závislá na typu povrchu vozovky (suchá, mokrá, sníh apod.), reakční době řidiče a brzdné dráze vozidla.
 
Detailní informace k Zónám 30 mj. z pohledu technických podmínek, hloubkové analýzy dopravních nehod atp. jsou součástí informace zveřejněné v 11/2020: Zóny 30 se mají v roce 2021 rozšířit.

Dopravní konference ULICE PRO ŽIVOT

U příležitosti světového týdne bezpečnosti silničního provozu proběhla dne 18. května 2021 pod záštitou Ministerstva dopravy dopravní konference ULICE PRO ŽIVOT.

Záznam je k dispozici na YouTube kanálu CDV: https://youtu.be/gj4I_c8ySes.

14:00 Zahájení a moderování akce (Ing. Jindřich Frič, Ph.D.)
14:05 Strategie BESIP 2021-30 a politika EU (Mgr. Tomáš Neřold, MA)
14:20 Aktuální nehodovost ve městech a obcích, palčivé problémy bezpečnosti v zastavěném
území z pohledu PČR (plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý, MBA)
14:35 Rychlost 30 km/h a její vliv na dopravu a život ve městě (doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc.)
14:55 Vliv střetové rychlosti na nehodovost (Ing. Jakub Motl)
15:15 Zóny 30 v plánech udržitelné mobility (Ing. Petr Macejka, Ph.D.)
15:35 Příklady dobré praxe (zátková zastávka Brno-Rybnická, obytná zóna Brno-Gorkého,
vjezdová brána Samotíšky) (Ing. Zdeněk Hrubý)
15:50 Příspěvek Svazu měst a obcí
16:10 Zvyšování bezpečnosti a zklidňování dopravy v obcích (Ing. Milan Dont, Ph.D.)
16:25 Ukončení
 


https://www.ibesip.cz/getattachment/Pro-media/Clanky/6-celosvetovy-tyden-bezpecnosti-silnicniho-provozu/Obrazek1.jpg?lang=cs-CZ&width=365&height=273&ext=.jpg

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova:
Popis: 6. celosvětový týden bezpečnosti silničního provozu OSN