Bodový systém - charakteristika

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Základní rysy bodového systému, rozšíření v evropských zemích, společné prvky a odlišnosti.

Bodový systém hodnocení řidičů patří mezi účinné nástroje snižování dopravní nehodovosti a následků nehod. Je –li systém dobře nastaven, vede k celkovému snížení počtu dopravních přestupků i nehod, zejména pak nehod s těžkými následky, a postupně vylučuje z provozu nespolehlivé řidiče (tedy ty, kteří nedokáží přizpůsobit své chování požadavkům bezpečnosti silničního provozu). Řidiči jsou motivováni k dodržování dopravních předpisů možností ztráty řidičského oprávnění v případě dosažení určité úrovně bodového ohodnocení.

Jedná se o nástroj ve světě stále častěji používaný. V Evropě v současné době funguje 21 bodových systémů, v rámci EU i v nečlenských zemích. Přestože jejich výchozí filosofie je shodná (snížení počtu přestupků vedoucích k závažným nehodám, eliminace nebezpečných řidičů, snížení úmrtnosti v dopravě), jednotlivé systémy se od sebe v mnoha ohledech výrazně liší. S ohledem na místní zvyklosti, legislativní kontext a situaci v bezpečnosti silničního provozu zahrnují odlišný počet a druh bodovaných přestupků, odlišný výchozí počet bodů a způsob bodování, jiný postup zahlazování trestných bodů. V některých zemích je zvláštní postup v případě řidičů-začátečníků nebo profesionálů.

Jak je patrné z tabulky, systém přičítání trestných bodů zvolilo 14 zemí, zatímco 7 států se přiklonilo k postupu odečítání z výchozího počtu bodů. Celkový počet bodů se pohybuje od 3 do 39 bodů.

země zahájeno výchozí počet bodů přičítání/odečítání
Německo 1974 18 přičítání
Velká Británie 1982 12 přičítání
Francie 1992 12 odečítání
Chorvatsko 1992 7 odečítání
Polsko 1993 21 přičítání
Řecko 1993 25 přičítání
Slovinsko 1998 18 přičítání
Bulharsko 2000 39 odečítání
Kypr 2001 12 přičítání
Maďarsko 2001 18 přičítání
Irsko 2002 12 přičítání
Lucembursko 2002 12 odečítání
Itálie 2003 20 odečítání
Lotyšsko 2004 16 odečítání
Litva 2004 10 přičítání
Malta 2004
(pouze pro řidiče začátečníky)
12 přičítání
Norsko 2004 8 přičítání
Dánsko 2005 3 přičítání
Rakousko 2005 3 přičítání
Španělsko 2006 12 odečítání
Česká republika 2006 12 přičítání
(stav k 31.12.2006)
Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: bezpečnost, bodový systém
Popis: Základní rysy bodového systému, rozšíření v evropských zemích, společné prvky a odlišnosti.