Bruslař: chodec nebo cyklista?

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Často se řeší otázka bezpečnosti chodců, cyklistů, bruslařů apod. Jak se však mají chovat a chovají tito účastníci silničního provozu?


Odpověď vymezuje ustanovení §2 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: „Chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně.“ 

Jezdci na kolečkových bruslích musí tedy dodržovat všechny povinnosti dané tímto zákonem jak obecně všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích (§4), tak i specifické povinnosti dané chodcům, a to v §53 uvedeného zákona. 

Do této kategorie jsou zařazena i další sportovní vybavení, která slouží pro jízdu, např. skateboardy, včetně těch elektrických. V této souvislosti je nutné připomenout, že se chodci nesmějí v dopravním proudu pohybovat ve směru s vozidly, ale po levé straně vozovky. Je nutné si uvědomit, že řidiči nejsou zvyklí potkávat v městském dopravním prostředí jezdce na kolečkových bruslích a dalším sportovním vybavení. Rizikem může být i jejich případná (ne)viditelnost, zvláště za snížené viditelnosti. Další případné nebezpečí plyne z jízdy po krajnici vozovky nebo v blízkosti okraje vozovky. Výmoly a kanálové výpustě v městském prostředí mohou zapříčinit pád jezdce do vozovky. 

Základní povinnosti 

- je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pro cyklisty, je chodec povinen používat pouze pruh vyznačený pro chodce (§ 53, odst. 5) 
 

- osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce (§ 53, odst. 8) 
 

- chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní (§ 4, písm. a)) 
 

- osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení může užít jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty (§ 57 odst. 7); přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly podle odst. 2, 3, 5, a 6 a světelnými signály podle § 73) 
 

- povinnost řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích (§ 4, písm. b a c)

Jak předejít úrazu? 

- jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit ostatní 

- při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené opatrnosti a předvídejte 

- vždy používejte ochrannou přilbu a ochranu loktů a kolen 

- vyplatí se nosit i sportovní rukavice a ochranné pomůcky na zápěstí 

- nemějte sluchátka v uších, neposlouchejte hudbu 

- nepřeceňujte své schopnosti, neriskujte 

- nikdy nejezděte tak, abyste se drželi za motorové vozidlo nebo za jízdní kolo 

- přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu, po kterém jedete 
 

Mgr. Tomáš Neřold M.A., vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy, k uvedenému tématu doplňuje: „Pohyb bruslařů po chodníku mezi ostatními chodci může být, především s ohledem na jejich rychlost, zdrojem potenciálních konfliktů. Obzvláště to platí v případech střetů s chodci se sníženou pohyblivostí a seniory. Pozornost a opatrnost je významně snížená, pokud má bruslař v uších sluchátka a poslouchá hudbu. V případě hrozícího nebezpečí je sluch, jako jeden z pěti základních smyslů, zaměstnán jinou činností, což může mít zásadní dopad na zdraví a život nejen bruslaře, ale také ostatních účastníků silničního provozu.“ 

Děti v dopravě

V rámci metodiky dopravní výchovy pro družiny a jiná mimoškolní zařízení jsou školené osoby pracující s dětmi v mimoškolních zařízeních. Metodika probírá všechny role, ve kterých se děti mohou ocitnout – chodec, cyklista, spolucestující v autě či MHD. Na tyto role jsou zacíleny jednotlivé aktivity, jako např.  nácvik koordinace pohybu těla, rovnováhy, zvládnutí jízdy na kole, kolečkových bruslích či skateboardu. V rámci bezpečnosti jsou aktivity také zacíleny na vědomosti z oblasti dopravní výchovy: například na povinnou výbavu kola, nebo bezpečnost a ohleduplnost v rámci cestování.  


 

V roce 2020 měly v každém krajském městě proběhnout semináře "Jak pracovat s metodikou dopravní výchova pro mateřské školy" a "Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro školní družiny a jiná mimoškolní zařízení". Účastníci měli získat inspiraci, nové zkušenosti s dopravní výchovou a také osvědčení o absolvování.  

Za fyzické účasti pedagogů proběhly jen školení v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Vzhledem k aktuální situaci pokračují školení dle stanoveného harmonogramu on-line prostřednictvím našeho YouTube kanálu. Zájem o tuto formu školení nás příjemně překvapil, školení se účastní stovky pedagogů a ohlasy jsou velmi pozitivní. Bližší informace jsou k dispozici na www.detivdoprave.cz,“ říká Mgr. Ivana Pařízková, hlavní řešitelka projektu Děti v dopravě. 

Dopravní nehody v ČR 

Ve statistikách dopravních nehod bruslaři na kolečkových bruslích nejsou samostatně sledovaní – jak bylo uvedeno výše, jedná se o chodce. Z evidence lze však některé případy, kdy se jednalo o bruslaře na kolečkových bruslích, vysledovat,“ říká Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií Centra dopravního výzkumu, v. v. i., a dodává: „Za všechny jedna nehoda, ke které došlo před 2 lety v podvečerních hodinách v Ostravě. Při střetu osobního vozidla, jehož 19letý řidič nebyl připoután bezpečnostním pásem, se dvěma bruslaři byla usmrcená žena ve věku 31 let, 30letý muž byl těžce zraněn.
 

Bližší informace zde: https://nehody.cdv.cz/detail.php?p1=70706180867
Tomáš Neřold

vedoucí Samostatného oddělení BESIP

 


https://www.ibesip.cz/getattachment/Pro-media/Clanky/Bruslar-chodec-nebo-cyklista/hlavni.png?lang=cs-CZ&width=250&height=333&ext=.png

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova:
Popis: Bruslař: chodec nebo cyklista?