Cena za bezpečnost na silnicích pro Estonsko, Česko si o 3 příčky polepšilo

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Pobaltské státy spolu s Řeckem a Portugalskem byly podle nové zprávy o pokroku dosaženém v oblasti snižování počtu úmrtí na silnicích v Evropě od roku 2010, kterou dnes zveřejnila Evropská rada pro bezpečnost dopravy, nejlepší země v EU.


Tisková zpráva

17. 6. 2020, Brusel, tisková zpráva Evropské rady bezpečnosti dopravy (ETSC)

  • Estonsko, Řecko, Litva, Lotyšsko a Portugalsko od roku 2010 nejvíce snížily počet usmrcených.
  • Estonsko obdrželo cenu Evropské rady pro bezpečnost dopravy roku 2020 za index bezpečnosti silničního provozu.
  • Počet úmrtí na silnicích na Maltě a v Nizozemsku byl v roce 2019 vyšší než v roce 2010.
  • Cíl EU snížit do roku 2020 počet úmrtí na silnicích o polovinu nebude pravděpodobně splněn.

relativní změna usmrcených na silnici v letech 2010-2019

Pobaltské státy spolu s Řeckem a Portugalskem byly podle nové zprávy o pokroku dosaženém v oblasti snižování počtu úmrtí na silnicích v Evropě od roku 2010, kterou dnes zveřejnila Evropská rada pro bezpečnost dopravy, nejlepší země v EU.

Estonsko získá letošní ocenění ETSC Road Safety Performance Index (PIN) na online akci dnes v 11 hodin. Tento pobaltský stát má nyní úroveň úmrtnosti na silnicích (počet usmrcených na milion obyvatel) srovnatelnou s Nizozemskem. Úspěch je odrazem významných investic a strategického vedení v oblasti bezpečnosti silničního provozu v posledních několika letech.

Francie, Švédsko a Německo prokázaly v posledních devíti letech neuspokojivý pokrok s relativně mírným snížením počtu úmrtí. Bulharsko a Rumunsko zůstávají nejhoršími evropskými zeměmi, v posledních letech také dosáhly podprůměrného snížení.

EU a její členské státy se dohodly na cíli snížit počet úmrtí na silnicích o polovinu v průběhu deseti let do roku 2020. Tento cíl s největší pravděpodobností splněn nebude, a to i při zohlednění výrazného poklesu usmrcených na silnicích, ke kterému v několika zemích v posledních měsících došlo v důsledku pandemie Covid-19.

Antonio Avenoso, výkonný ředitel Evropské rady pro bezpečnost dopravy, uvedl: „Zatímco pokrok v celé Evropě byl za posledních devět let zklamáním, některé země potichu procházejí revolucí v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Jsme potěšeni, že letos udělíme cenu Estonsku za jeho pozoruhodný pokrok.“

„Aby členské státy dosáhly nových cílů pro rok 2030, budou muset výrazně přidat. Aktuální reakce na pandemii Covid-19 však naznačují cestu vpřed – ve městech se začalo více chodit a jezdit na kolech, dále došlo ke změnám infrastruktury a snížení rychlostních limitů, což vše může mít pozitivní dopad na následky dopravních nehod. Pokud se však po krizi vrátíme k původním scénářům, mohou být dopady naopak ještě horší než dříve. Již se objevily náznaky, například časté překračování rychlosti, které jen přidává práci již i tak přetížené policii a složkám záchranného systému.“

Bezpečnost silničního provozu v Evropské unii může být v následující dekádě podpořena novou legislativou, týkající se minimálních bezpečnostních standardů, která byla schválena v roce 2019 (pozn. Nařízení Evropskéhoparlamentu a Rady (EU) 2019/2144 ze dne 27. listopadu 2019). Hodně však bude záležet na podrobnýchtechnických standardech, které se aktuálně zpracovávají. ETSC se obává především o požadavky na inteligentní přizpůsobení rychlosti (ISA) v nových vozidlech a standardy zlepšující přímý výhled řidiče z nákladních vozidel – u obou existuje riziko zmírnění na základě lobby výrobců vozidel.

Zdroj: www.etsc.eu/pin14

Počet usmrcených osob vdůsledku dopravních nehod vEU27

Komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Ve 27 členských zemích EU bylo v roce 2019 v důsledku dopravních nehod usmrceno historicky nejméně osob. Celkově nehody nepřežilo 22 659 osob, každý den tak v průměru nepřežilo nehody 62 osob, tj. přibližně jeden obsazený zájezdový autobus.

„Přestože jsme v ČR v loňském roce neevidovali nejméně usmrcených na pozemních komunikacích, jednalo se o 3. nejnižší počet usmrcených osob v historii. Celkem bylo do 30 dní po nehodě usmrceno 617 osob, tj. 58 osob na 1 milion obyvatel. Populačně srovnatelné země jako Maďarsko, Portugalsko a Řecko skončily v tomto srovnání za námi, Belgie o příčku před námi. Švédsko, které je populačně s 10,2 mil. obyvatel České republice velmi blízko (pozn. rozlohou je téměř 6x větší) bylo s 22 usmrcenými na 1 milion obyvatel na špici,“ říká Mgr. Tomáš Neřold, M.A., vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy a dodává: Oproti předchozímu roku jsme si v EU z 20. příčky polepšili na 17. místo, s tímto výsledkem však nejsme a nemůžeme být spokojeni. Rada vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu schválila pro rok 2020 více než 40 opatření, která jsou zveřejněná na webu iBESIP u informace z 24. zasedání. Preventivní kampaně jsou zaměřeny např. na bezpečnost motocyklistů, nepozornost řidičů a chodců, alkohol a drogy u mladých řidičů, používání bezpečnostních pásů a dětských autosedaček, dopad léků na řízení, agresivitu řidičů a na bezpečné chování po nehodě.“

Extrémní rozdíly mezi jednotlivými zeměmi se ještě více prohloubily. V posledním Rumunsku bylo v roce 2019 evidováno 4,4násobně více úmrtí na milion obyvatel než v prvním Švédsku, zatímco v roce 2010 to bylo 4,2x více. V období 2011-2019 bylo v rámci EU ve srovnání s rokem 2010 evidováno o 17 % usmrcených méně, v České republice pak ve stejném období o 16 % (mírně horší bilance).

srovnání počtu usmrcených osob v důsledku DN (2010-2019)

Vytyčený cíl plní jen Řecko a Portugalsko

„EU si v rámci aktuální dekády vytyčila cíl snížení usmrcených v důsledku dopravních nehod v roce 2020 na 50 % roku 2010. V období uplynulých 9 let však bylo v EU oproti stanoveným předpokladům usmrceno o 15,4 % více osob, v České republice o 16,8 % osob. Pouze u dvou zemí se v EU podařilo vytyčené cíle splnit. V Řecku bylo oproti předpokladům usmrceno o 7,2 % méně osob, v Portugalsku pak o 2,2 %. O 1 % nad předpokladem v tomto srovnání figuruje Španělsko, čtvrté je Dánsko (+3,3 %). Za zmínku stojí Slovensko, které v tomto srovnání patří na 5. místo v EU. Oproti předpokladům zde bylo usmrceno „jen“ o 4,8 % více osob,“ říká Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

kumulativní srovnání usmrcených osob

Ve 17 zemích EU se počet usmrcených meziročně snížil, a to nejvíce v Lucembursku (-39 %), Švédsku (-32 %) a Estonsku (-22 %). V 10 zemích bylo v součtu v roce 2019 usmrceno o 153 osob více než v roce 2018, nejvyšší nárůst byl evidován v Dánsku (+14 %), ve Slovinsku (+12 %) a na Slovensku (+7 %).

Meziročně bylo v EU evidováno o 3,0 % méně fatalit. Ve srovnání s rokem 2010 se jednalo o pokles 23,7 %. Česká republika rekordně nízký počet usmrcených evidovala v roce 2017, 617 usmrcených osob (pozn. data do 30 dní od nehody) v roce 2019 znamenalo meziročně o 6,2 % méně. Ve srovnání s rokem 2010 se jednalo o pokles 23,1 % - téměř totožný s průměrem EU27.

I přes historicky nejnižší počet usmrcených na silnicích v EU není důvod k optimismu. Dle stanovených předpokladů mělo být ve srovnání s rokem 2010 usmrceno v roce 2019 o 46,4 % méně osob. V období 2014-2019 počet usmrcených v podstatě stagnoval, resp. mírně klesal (nejvíce právě v roce 2019). V uplynulých 9 letech bylo v České republice v letech 2011, 2013, 2016 a 2017 evidováno ve srovnání s rokem 2010 méně usmrcených, než byl průměr EU. V posledních 2 letech jsme na EU v tomto ohledu ztráceli.

relativní vývoj usmrcených osob v důsledku nehod v ČR a EU27

Priority dopravní policie

ilustrativní obr PČR

Plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý, MBA, ředitel služby dopravní policie k tématu dodává: „Letošní bilance v uplynulých 5 měsících v oblasti fatalit na silnicích nebyla příznivá. I přes relativně dlouhý nouzový stav spojený s omezeným pohybem obyvatel se, na rozdíl od jiných zemí EU, nepodařilo v České republice snížit počet usmrcených (pozn. usmrceno 182 osob, meziročně +7). Pro rok 2020 jsme si stanovili 5 priorit, které jsou zaměřeny na viditelný dohled, zranitelné účastníky silničního provozu, bezpečný dopravní prostor, nepozornost za volantem a plynulý dálniční provoz. Na tyto navazují vybraná opatření zaměřená na nákladní vozidla, autobusy, rychlost, pásy, chodce, věnovaní se řízení a prázdninová a sváteční období.“

Kompletní seznam komentovaných zahraničních zpráv je k dispozici zde.
Foto: ETSC, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Policie ČR

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova:
Popis: Cena za bezpečnost na silnicích pro Estonsko, Česko si o 3 příčky polepšilo