Černá skříňka ve vozidlech

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Autor tohoto příspěvku by rádi představil řešení výzkumného úkolu MD ČR NPV \"Bezpečná a ekonomická doprava\", nazvaného BlackBox. Cílem tohoto projektu vědy a výzkumu je Integrovat funkce sledování chování vozidla před, během a po nehodě do stávajících, resp. vyvíjených vozidlových systémů za účelem: vytvořit nástroj pro podporu objasnění specifických dopravních nehod (řetězové nehody, a.j.), usnadnit a zprůhlednit proces objasnění viny či neviny, usnadnit proces likvidace pojistné události, zvýšit aktivní bezpečnost (psychologické povědomí řidiče o možnosti dokumentace chování vozidla) a urychlit legislativní proces nasazení systému ve vozidlech (například u vozidel s právem přednosti jízdy, vozidel pro výuku řidičů).

Černá skřínka by měla poskytovat dostatečně objektivní data, zejména záznam provozních hodnot vozidla relevantních pro vyšetřování nehod v silničním provozu. Prokazatelné údaje o průběhu dopravní události mohou významně zjednodušit proces prokázání skutkového stavu. Tento fakt napomáhá v činnosti složkám jako je policie, či pojišťovny a zároveň pozitivně ovlivňuje chování řidičů a nepřímo tak napomáhá zvyšování bezpečnosti silničního provozu.

Studie černých skřínek dokazuje snížení počtu nehod

Lidské chování je determinující faktor v bezpečnosti silničního provozu. Z tohoto důvodu je velmi důležité podněcovat lidi k opatrnému chování na silnicích. O lidech je známa skutečnost, že modifikují své chování pokud jsou nějakým způsobem monitorováni a zároveň jsou na tento fakt upozorněni. Pomocí sledování a záznamu řidičova chování může později dojít ke konfrontaci těchto zaznamenaných dat s jeho výpovědí. To znamená, že řidiči, jež si toto uvědomí budou měnit své chování předtím než opravdu něco způsobí. Tento způsob vlivu na řidičovo chování se efektivně projeví ve snížení dopravních nehod.

Důkazem výše zmiňovaného tvrzení je i následující tabulka (Tab. 1), v níž je výčet institucí a společností, jež používají BlackBox ve svých vozových parcích. Je zde názorně vidět pokles nehodovosti a s tím i spojených finančních nákladů.(zdroj Siemens VDO – Automotive).

  Pokles nehod Pokles nákladů
projekt SAMOVAR (EU, BE, NL, GB)
-28 % -40 %
společnost WKD Security (DE)
-30 % -
Vídeňská policie (AT)
-18 %- -40 %
Suedbaden Bus Co. (DE) -18 %- -59 %
Taxi Hatscher (DE) -66 %- -
Berlínská policie (DE) -20 % -25 %
Pohraniční policie (DE) -9 % -34 %
Rotterdamská policie (DE) - -25 %
Londýnská met. policie (GB)
-25 % -
Tab. 1 - Pokles nehodovosti během jednoho roku u vozových parků používajících BlackBox
Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: nehodovost
Popis: Autor tohoto příspěvku by rádi představil řešení výzkumného úkolu MD ČR NPV \"Bezpečná a ekonomická doprava\", nazvaného BlackBox. Cílem tohoto projektu vědy a…