Funkce komunikace

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


V současné době plní silnice a ulice často více než jednu z těchto tří funkcí, což kromě nepříznivého vlivu na život města zvyšuje i riziko vzniku dopravních nehod. To je důvod, proč by v systému trvale udržitelné silniční bezpečnosti měla mít každá silnice či ulice pouze jednu funkci a společně by pak měly tyto ulice a silnice tvořit silniční síť tak, jak je znázorněno na obr. 1.

Silniční síť má 3 hlavní dopravní funkce:

  • Průjezdní (flow)– umožňuje dopravu ze zdroje cesty do cíle cesty
  • Sběrnou (access) – odvádí / přivádí dopravu z / do určité oblasti
  • Obslužnou – umožňuje přístup a obsluhu území, objektů

V současné době plní silnice a ulice často více než jednu z těchto tří funkcí, což kromě nepříznivého vlivu na život města zvyšuje i riziko vzniku dopravních nehod. To je důvod, proč by v systému trvale udržitelné silniční bezpečnosti měla mít každá silnice či ulice pouze jednu funkci a společně by pak měly tyto ulice a silnice tvořit silniční síť tak, jak je znázorněno na obr. 1.

obrázek:obr 1 znazorneni funkci komunikaci v systemu trvale udrzite

Obr. 1 – Znázornění funkcí komunikací v systému trvale udržitelné bezpečnosti, SWOV

Křižovatky průjezdních komunikací by měly být v tomto systému řešeny mimoúrovňově.

Vliv utváření pozemní komunikace na chování účastníků silničního provozu

Navrhování a projektování pozemních komunikací by nemělo sloužit pouze pro samotnou stavbu nových silnic, ale mělo by také usnadnit cestování, a to tím, že bude v důsledné míře dbát na dodržování principů trvale udržitelné bezpečnosti, bude dbát na rozpoznatelnost a předvídatelnost dopravních situací a konfliktů. Silniční bezpečnost se zlepší, pokud účastník silničního provozu ví, co může očekávat od ostatních účastníků a co je očekáváno od něj. Projektování pozemních komunikací je mocný nástroj k ovlivňování chování účastníků silničního provozu. Bohužel však stále není v mnoha případech jasné, jak tento potenciál naplno využít. Jednou z možností je vytváření komunikací promíjejících chyby (forgiving roads) – komunikace je navržena tak, aby případné následky dopravních nehod byly minimalizovány.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: infrastruktura dopravní, kategorie
Popis: Popis 3 hlavních funkcí pozemních komunikací: průjezdní, sběrné a obslužní.