Funkce požívání alkoholu na diskotékách a jiných zábavách

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Na diskotékách dochází k uvolnění a odreagování, ale zvyšuje se riziko dopravní nehody, pokud je řidič pod vlivem alkohlu nebo drog.

Požívání alkoholu je součástí návštěvy diskoték, techno a jiných zábav pro mladé lidi. Pro zjednodušení zde budeme všechny tyto, zejména hudební typy zábav, nazývat diskotékami. Pití alkoholu (někdy i opíjení) na diskotékách je ritualizovanou formou komunikace a má i aspekty imponování. Na diskotékách se takto jednak „odplavují“ frustrace a možné obavy, dochází k uvolnění a odreagování, ale na druhé straně se stupňují bezpečnostní rizika spojená s následnou jízdou automobilem, kdy je řidič pod vlivem alkoholu.

Požívání alkoholu a „diskotéková kultura“
 • Součástí „disko-kultury“, která má pro mladé lidi důležitý význam, je požívání alkoholických nápojů.
 • S požíváním alkoholu jsou spojeny v oblasti diskoték různé funkce specifické pro mladé lidi:
  • Lehká podnapilost zlepšující náladu, má přispět ke kompenzaci frustrujících  zkušeností a zážitků všedního dne mladých lidí. K tomu přispívají i poměrně vysoké ceny za nealkoholické nápoje a také skutečnost, že nealkoholické nápoje jsou často podávány s příměsí alkoholu.
  • Kvůli základní atmosféře, která je utvářena velkou hlasitostí hudební produkce, je sotva možná normální komunikace. Tělesný kontakt při tanci nebývá častý. Proto představuje pití ritualizovanou formu komunikace mezi lidmi stejného i opačného pohlaví.
  • Pití dává navíc možnost „se ukázat“ zaplacením rundy a zaimponováním velkorysostí, což zvýší u skupiny vrstevníků sociální status toho kdo platí.
  • Úplná opilost není naproti tomu atraktivní, protože komunikační funkce mají být udržovány i při požívání alkoholu.
Diskotéková frustrace jako faktor zvyšující riziko dopravní nehody
 • Mladí lidé si často spojují s návštěvou diskotéky vysoká očekávání, jejichž splnění však ztroskotá např. na nedostatku peněz, na neovládání subkulturních „pravidel hry“ (vhodné oblečení, lhostejnost, pomluvy, arogantní vystupování, vyskytnutí různých problémů ap.).
 • Současně chybí mnohým diskotékovým fanouškům schopnost odložit uspokojení svých potřeb („já chci všechno a sice ihned“).
 • Při této konstelaci typické pro mladé lidi je frustrace předem naprogramována – především pak, když první rozběh skončí u vchodových dveří (nejsou z různých důvodů na diskotéku vpuštěni). V nejbližším dalším podniku je pak zlost odreagovávána.
Kompenzace diskotékové frustrace
 • Pro kompenzaci diskotékové frustrace a zvýšenou ochotu riskovat jsou příznačné následující možnosti a způsoby chování:

možnost loajality

  • Mladý člověk si sám dává vinu za to, že se nepodařilo co měl v úmyslu a na základě prožívání této frustrace si dává jeden drink za druhým nebo drogu, aby mohl být „pasivně závislý“.

možnost vyjádření vlastního názoru

  • Návštěvník nesouhlasí, malicherně vytýká a stěžuje si u zaměstnanců, což v rámci práva pro něj probíhá bez sankcí. V strukturálně podmíněné, tedy ne ihned změnitelné situaci, může „možnost názoru“ vést k odreagování agrese (to se může dít i formou ihned na to navazující jízdy automobilem).

  „možnost odchodu“

  •  Zkušenost se zklamaným návštěvníkem diskotéky je častá. S možností „vyslovení se“ nedosáhl mladý člověk žádaného efektu a vlastní zavinění situace je zde odmítáno. Návštěvník pak opouští podnik, frustrace přetrvává a pohání ho dál, a tak se typicky snaží o změnu programu (často diskotéky), což je spojeno s další jízdou automobilem.
Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: alkohol, bezpečnost provozu, dopravní nehoda, agresivita, riziko, řidiči mladí
Popis: Na diskotékách dochází k uvolnění a odreagování, ale zvyšuje se riziko dopravní nehody, pokud je řidič pod vlivem alkohlu nebo drog.