Helmy a přilby

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


V posledních 5 letech (od r. 2000) bylo v ČR usmrceno při dopravních nehodách 120 cyklistů v průměru za rok, asi 600 jich každým rokem utrpělo těžké a 3500 lehké zranění. Je tedy zcela na místě uvažovat o opatřeních, která by tento nepříznivý jev v maximální míře omezila.

V posledních 5 letech (od r. 2000) bylo v ČR usmrceno při dopravních nehodách 120 cyklistů v průměru za rok, asi 600 jich každým rokem utrpělo těžké a 3500 lehké zranění. Je tedy zcela na místě uvažovat o opatřeních, která by tento nepříznivý jev v maximální míře omezila.

Je známo, že ve více než polovině případů úrazů cyklistů dochází k poranění hlavy, přičemž zhruba 10 % těchto úrazů je označeno za závažný, který může ohrozit život. Přitom správně nasazená ochranná přilba ochrání hlavu v 80 %.

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb., § 58 je cyklista mladší 15 let povinen za jízdy používat ochrannou přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě (platí od roku 2001). Bylo by však samozřejmě žádoucí, aby ochrannou přilbu používalo co nejvíce cyklistů bez rozdílu věku a komunikace, i když jim to zákon výslovně nenařizuje.

Dobrým příkladem je město Kroměříž, kde od roku 2003 běží v rámci projektu „Kroměříž - bezpečná komunita“ kampaň „Na kolo jen s přilbou“. Snahou kampaně je, aby co nejvíce občanů vzalo tyto zásady bezpečné jízdy za své.

Pro vyhodnocení výsledků kampaně je prováděn v Kroměříži každoročně průzkum používání cyklistických přileb podle stejné metodiky. V předem stanovených časových intervalech ve 3 až 4 po sobě následujících červnových dnech jsou na nejfrekventovanějších místech ve městě zaznamenáváni projíždějící cyklisté, přičemž se současně sleduje, zda cyklista má či nemá cyklistickou přilbu. Každoročně je zaznamenáno několik tisíc cyklistů (kolem 5000), takže výsledky je možno považovat za reprezentativní.

Je možno tak porovnat výsledky měření v Kroměříži z listopadu 2000 (před zavedením opatření) a z června 2001, 2002, 2003 a 2004. V roce 2000 používalo cyklistickou přilbu v Kroměříži celkem pouze 0,57% cyklistů. Po zavedení opatření v roce 2001 to bylo již 2,74% a v roce 2004 6,63%, takže tento podíl plynule roste. Nejvyšší stupeň používání přilby je ve věkové skupině dětí do 10 let, kde z 3,47% v roce 2000 a 40,54% v roce 2001 vzrostl na 56,59% v roce 2004 (tedy nadpoloviční podíl). Ve druhé skupině dětí 11 - 15 let z 1,88% v roce 2000 a 11,08% v roce 2001 byl v roce 2004 podíl cyklistů s přilbou 21,90 %. V hlavní skupině obyvatel 16 - 65 let je však podíl cyklistů s přilbou stále velmi nízký. Z 0,36% v roce 2000 a 0,97% v roce 2001 se zvýšil tento podíl pouze na 3,16%.

Pokud se týče vlivu pohlaví, v dětském věku není patrný rozdíl v používání přilby mezi chlapci a dívkami, naopak u dospělých je rozdíl mezi pohlavími výrazný - muži nosí přilbu téměř 2x častěji než ženy.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: bezpečnost provozu, helma (přilba), cyklista, měření
Popis: Používání helem a přileb v ČR.