Kontrola a donucovací prostředky u nás a v zahraničí

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


V článku je popsán monitorovací systém a pokuty za nepoužití bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů v některých státech.

V následující tabulce uvádíme pokuty za nepoužití bezpečnostních pásů v některých státech.

Pokuty jsou přepočítány na Kč a zaokrouhleny.

TAB 1: Pokuty za nepoužití bezpečnostních pásů
Stát A CDN CZ DK FIN F D GB GR
Pokuta [Kč ] 270 - 810 600 - 24 000 max. 1 000 2 500 880 1 300 760 1380 - 27 000 max. 1 800
Stát H J NL NZ N P E S USA
Pokuta [Kč ] max. 340 poznámka 1 340 2 500 2 350 1 860 - 9 310 3 360 1 320 1 250

Poznámky k uvedeným pokutám:

  • V některých státech jsou stanoveny pevné limity pokuty, v jiných je stanoveno rozmezí a nebo max. hranice.
  • V Kanadě při usvědčení z nepoužití bezpečnostních pásů dostane řidič vozidla uvedenou peněžní pokutu (která má veliké rozmezí od 600 do 24 000 Kč) a navíc jsou mu do řidičského průkazu vyznačeny 2 - 3 trestné body. Tento bodový systém byl navržen v Kanadě v jedné oblasti a v několika provinciích.
  • Ve Finsku je též zavedená tzv. 2 - 6 denní pokuta, která je závislá na příjmu provinilce (je to druhá možnost postihu).
  • Ve Francii je mimo peněžní pokuty navíc vyznačení 1 trestného bodu do řidičského průkazu.
  • Ve Velké Británii při předvolání k soudu je použita 2. úroveň pokuty (max. do 27 000 Kč) a nebo 1. úroveň pokuty (max. do 10 800 Kč) pro neupoutané dítě do dětské sedačky na zadních sedadlech.
  • V Japonsku je pokutou vyznačení 1 trestného bodu do řidičského průkazu.
  • V USA pokuta kolísá podle jednotlivých států - max. do 50 USD.

Z tabulky uvedených pokut je zřejmé, jak si který stát váží lidského života. Není to však objektivní srovnání z pohledu příjmu našeho občana. Je však možno si podle něj představit, jaká pokuta nás může postihnout v uvedených státech. U nás je velmi často vidět neuvěřitelnou lhostejnosti rodičů za bezpečnost svých dětí. Mnoho lidí si dnes koupí drahá auta, aby se ukázali před sousedy a známými, avšak vynaložit několik tisíc za kvalitní dětskou sedačku již nechtějí. Ve Velké Británii by si to asi rychle rozmysleli ...

Pro názornost v následující TAB 2 uvádím „monitorovací“ systémy kontroly používání bezpečnostních pásů některých států IRTAD. Myslím si, že opět máme co dohánět.

TAB 2: Systém kontroly používání bezpečnostních pásů u některých států IRTAD
Stát Pozorování Počet stanovišť Celk. počet zkontrolovaných vozů Poznámka
Česká republika 1996; 2000, 2004 15; 34, 14 4 282; 11 007, 1880  
Maďarsko každý rok 7 průměrně 7 000/rok na dálnici mobilní stanoviště
Rakousko periodicky 3 x ročně okolo 75 průměrně 120 000/rok  
Německo každý rok mění počet stanovišť průměrně 18 000/rok  
Francie - 30 používají - Celkem 190 stanovišť
Dánsko 1993 66 17 500  
Finsko každý rok 30 - 40 průměrně 40 000/rok  
Švédsko - 12 průměrně 70 000/rok  
Velká Británie denně 32 (v pracovní den) - o víkendu na 8 stanovištích
Kanada periodicky 2 x ročně 240 průměrně 80 000/rok  
USA 1994 4 000 náhodných 251 000 30 minut na jednom stanovišti

V této tabulce je vidět, jak velký význam kontrolám používání bezpečnostních pásů je dáván v různých zemích. V některých státech jsou vypracované a dotované specielní programy těchto kontrol. Např. v Rakousku jsou prováděny tyto kontroly periodicky 3x ročně a jsou státem financovány. Také počty zkontrolovaných vozů v Rakousku odpovídají tomu, jakou vážnost této oblasti bezpečnosti v silničním provozu přisuzují.

V ČR není vybraná žádná organizace pro tuto kontrolu a provádí ji pouze pracovníci CDV.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: pokuta, bezpečnostní pásy, trestné body, bezpečnost, kontroly, monitorovací systém
Popis: V článku je popsán monitorovací systém a pokuty za nepoužití bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů v některých státech.