Legislativa v ČR i zahraničí

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Přehled základní legislativy v oblasti bezpečnosti provozu v evropských státech (rychlost, alkohol, pásy, sedačky, svícení).

Kromě toho, že v jednotlivých zemích existují různé přírodní, ekonomické, sociální a technické podmínky, které zapříčiňují rozdílný stav bezpečnosti v silniční dopravě, existují také podstatné rozdíly v legislativě silničního provozu. Ani v zemích Evropské unie není dosud legislativa zcela sjednocena, co se týče maximálních povolených rychlostí, přípustné hladiny alkoholu, používání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů nebo světel za denního provozu.

Plně je upraveno například používání bezpečnostních pásů.

Nařízení Rady 91/671/EEC ze 16. 12. 1991 zavádí povinné používání bezpečnostních pásů ve vozidlech do 3,5 t (jsou povoleny určité výjimky pro děti nad 3 roky).

Legislativní sjednocení maximální povolené rychlosti pro země EU zatím neexistuje. Ohledně přípustné hladiny existuje pouze doporučení.

Doporučení Komise ze 17. 1. 2001 doporučuje snížení maximální povolené hladiny alkoholu (BAC) pro některé řidiče motorových vozidel - 0,2 g / l pro začínající řidiče, řidiče jednostopých vozidel a řidiče těžkých vozidel.

Více jsou ošetřeny technické podmínky provozu vozidel, kde existuje celá řada nařízení, např.:

  • Nařízení Rady 92/24/EEC z 31. 3. 1992 zavádí jednotné podmínky pro používání zařízení pro omezování rychlosti u vozidel nad 10 t (ne povinnost).
  • Nařízení Rady a Evropského parlamentu 2000/30/EC z 6. 6. 2000 zavádí jednotné podmínky pro kontrolu technické způsobilosti komerčních vozidel.
  • Následující přehled ukazuje porovnání legislativy v jednotlivých evropských státech (2004).
Rychlosti, alkohol, děti na předních sedadlech
  maximální rychlost [km/h] povolený obsah alkoholu [g/l] možnost umístění dětí na předním sedadle (od let)
dálnice ostatní extravilán, dělené pruhy ostatní extravilán, nedělené pruhy intravilán
Belgie 120 120 90 50 0,5 12
Česko 130 130 90 50 0 12
Dánsko 110 80 80 50 0,5 -
Německo (130) 130 100 50 0,5 12
Estonsko - 110 90 50 0,2  
Řecko 120 100 90 50 0,5  
Španělsko 120 100 90 50 0,5 12
Francie 110-130 110 80-90 50 0,5 -
Irsko 112 96 96 48 0,8  
Itálie 110-150 110 90 50 0,5 12
Kypr 100 80 80 50 0,9  
Lotyšsko 110 90 90 60 0,5 -
Litva 110-130 100 90 50 0,4 12
Lucembursko 130 90 90 50 0,8 12
Maďarsko 120 100 80 50 0 -
Malta - 80 64 40 0,8  
Nizozemsko 120 100 80 30-50 0,5 12
Rakousko 130 100 100 50 0,5 12
Polsko 130 110 90 50-60 0,2 10
Portugalsko 120 100 90-100 50 0,5 12
Slovinsko 130 100 90 50 0,5 12
Slovensko 130 130 90 60 0 12
Finsko 100-120 80-100 80-100 50 0,5 -
Švédsko 110 110 70 30-50 0,2 -
V. Británie 112 112 96 32-48 0,8 -
Bulharsko 120 90 90 50 0,5 10
Chorvatsko 130 100 80 50 0,5 12
Rumunsko 120 90 90 50 0 12
Turecko 130 90 90 50 0,5 10
Island - 90 80-90 30-50 0,5 6
Norsko 80-90 80-90 80 30-50 0,2 -
Švýcarsko 120 100 80 50 0,8 7
Lichten - - 80 50 0,8  
Azerb 110 90 90 60 0 12
Bělorus - 100 90 60 0,4 12
Mold - - 90 60 0,2  
Rusko 110 90 90 60 0 12
Srb-ČH 120 100 80 60 0,5 12
Ukrajina - 120 90 60 0  

Maximální rychlosti pro dálnice se pohybují většinou mezi 110 - 130 km/h, u vícepruhových komunikací 100 - 120 km/h, u komunikací v extravilánu 80 - 90 km/h, v intravilánu 50 - 60 km/h.

V ČR jsou (kromě intravilánu) většinou vyšší povolené rychlosti.

Někde maximální rychlosti závisí i na dalších okolnostech - počasí (mlha, déšť - Německo, Francie), denní doba (Polsko - intravilán ve dne 50 km/h, v noci 60 km/h).

Bezpečnostní pásy, zádržné systémy

Belgie

Použití předních bezpečnostních pásů (PBP) od 1975, ZBP (zadní) od 1991. Použití dětských zádržných systémů (DZS) je povinné od 1996.

Dánsko

Použití PBP (od 1976) a ZBP (od 1990) je povinné, jestliže je jimi vozidlo vybaveno.

Děti do 3 let nesmí používat bezpečnostních pásů (BP), nýbrž DZS (od 1992), od 3 do 7 let může používat buď BP nebo DZS (od 1990).

Finsko

Použití PBP je povinné od 1975, ZBP od 1987.

Děti do 12 let a výšky 1,5 m musí používat DZS, je-li k dispozici – na předním sedadle od 1982, na zadním sedadle od 1987 (jinak BP).

Francie

Použití PBP je povinné od 1973 v extravilánu, od 1979 všude. ZBP od 1990 všude.

Děti do 10 let musí používat DZS od 1992.

Irsko

PBP povinné od 1979, ZBP od 1993. DZS povinné od 1993.

Itálie

PBP povinné od 1989, ZBP od 1990. DZS povinné od 1992.

Lucembursko

PBP povinné od 1971, ZBP od 1993. DZS povinné od 1993.

Německo

Dospělí nad 12 let je používání PBP povinné od 1976, ZBP od 1984.

Děti do 12 let a výšky 1,5 m musí používat DZS od 1993.

Nizozemí

Od 1975 je povinné použití PBP, je-li k dispozici. Od 1992 je povinné použití ZDP, je-li k dispozici.

Děti do 12 let a 1,5 m musí používat DZS na předním sedadle. Děti od 3 do 12 let a do výšky 1,5 m musí používat DZS na zadním sedadle, je-li k dispozici, jinak ZDP, je-li k dispozici. Děti do 3 let musí používat DZS na zadním sedadle, je-li k dispozici, ale nesmí použít ZBP, i když jsou k dispozici – vše platí od 1992.

Portugalsko

Použití PBP od 1977 (extravilán) a od 1993 všude. ZBP je povinné, pokud jsou k dispozici – od 1994.

Děti použití DZS od 1995.

Rakousko

Použití předních bezpečnostních pásů (PBD) je povinné od 1976, zadních (ZBP) od 1984.

Použití dětských zádržných systémů (DZS) je povinné pro děti do 12 let a menší než 1,5 m od 1994.

Řecko

Použití PBP je povinné od 1979, u vozidel registrovaných od 1993 je povinné i používání ZDP.

Děti do 12 let musí používat DZS.

Španělsko

Použití PBP od 1975 (extravilán) a od 1992 všude. ZBP je povinné, pokud jsou k dispozici – od 1992.

Děti do 12 let použití DZS od roku 1992.

Švédsko

PBP povinné od 1975, ZBP od 1986. Je povinné vybavení i použití BP.

Děti povinné použití DZS od 1988.

Velká Britanie

Použití PBP je povinné od 1983 (je-li k dispozici).

Děti do 14 let musí používat ZBP nebo DZS od 1989. Dospělí a děti nad 14 let mají povinné použití ZBP od 1991.

Je zakázaná jízda s nepřipoutaným dítětem na předním sedadle.

Děti do 3 let na předním sedadle musí používat DZS od 1993. Do 14 let je povinné použití DZS na zadních sedadlech od 1989.

Denní svícení

Česko

povinné pro motocykly na všech silnicích celoročně od 1982

povinné pro dvoustopá motorová vozidla na všech silnicích v zimě (5 měsíců) od 2001

Belgie

povinné pro jednostopá motorová vozidla na všech silnicích celoročně od 1984

plán zavedení: není

Dánsko

povinné pro všechna motorová vozidla na všech silnicích celoročně od 1990

Estonsko

povinné pro všechna motorová vozidla na všech silnicích celoročně

Finsko

(povinné pro všechna motorová vozidla na všech silnicích v zimě (5 měsíců) od 1972)

(povinné pro všechna motorová vozidla na všech silnicích v zimě (7 měsíců) od 1973)

(povinné pro všechna motorová vozidla mimo obce celoročně od 1982)

povinné pro všechna motorová vozidla na všech silnicích celoročně od 1997

Francie

povinné pro motocykly na všech silnicích celoročně od 1975

plán zavedení: není

Island

povinné pro všechna motorová vozidla na všech silnicích celoročně

Itálie

povinné pro všechna motorová vozidla na dálnicích a hlavních silnicích mimo obce celoročně od 2002

povinné pro motocykly a skútry na všech silnicích celoročně od 2002

Litva

povinné pro všechna motorová vozidla na všech silnicích v zimě

Lotyšsko

povinné pro všechna motorová vozidla na všech silnicích celoročně

Maďarsko

povinné pro motocykly na všech silnicích celoročně od 1984 (povinné pro osobní vozidla, autobusy a nákladní vozidla na hlavních silnicích mimo obce celoročně od 1993)

povinné pro osobní vozidla, autobusy, nákladní vozidla, traktory, pomalá vozidla a mopedy na všech silnicích mimo obce celoročně od 1994

povinné pro mopedy na všech silnicích celoročně od 1995

Německo

povinné pro motocykly na všech silnicích celoročně

plán zavedení: není

Nizozemsko

povinné pro motocykly na všech silnicích celoročně

plán zavedení: povinné pro všechna motorová vozidla na všech silnicích celoročně

Norsko

(povinné pro nová motorová vozidla na všech silnicích celoročně od 1985)

povinné pro všechna motorová vozidla na všech silnicích celoročně od 1988

Polsko

povinné pro všechna motorová vozidla na všech silnicích v zimě od 1991

Rakousko

povinné pro jednostopá motorová vozidla na všech silnicích celoročně

zavedení od 1. 10. 2005: povinné pro všechna motorová vozidla na všech silnicích celoročně

Slovinsko

povinné pro všechna motorová vozidla na všech silnicích celoročně

Švédsko

povinné pro všechna motorová vozidla na všech silnicích celoročně od 1977

Švýcarsko

povinné pro motocykly na všech silnicích celoročně

dobrovolné pro všechna motorová vozidla na všech silnicích celoročně od 2002

Španělsko

povinné pro motocykly na všech silnicích celoročně

plán zavedení: povinné pro všechna motorová vozidla na silnicích mimo obce celoročně

Velká Británie

povinné pro motocykly na všech silnicích celoročně

plán zavedení: není

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: bezpečnost provozu, legislativa, rychlost nejvyšší dovolená, alkohol, pás bezpečnostní, dětské autosedačky, svícení denní
Popis: Přehled základní legislativy v oblasti bezpečnosti provozu v evropských státech (rychlost, alkohol, pásy, sedačky, svícení).