Memorandum ETSC k maďarskému předsednictví EU

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu (ETSC) je nezisková organizace se sídlem v Bruselu, která se zabývá problematikou snižování počtu usmrcených a zraněných při dopravních nehodách v Evropě. ETSC se snaží identifikovat a propagovat efektivní opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu, která jsou podložená mezinárodním výzkumem a úspěšným fungováním v praxi. V této oblasti funguje zároveň jako poradní orgán Evropské komise.


Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu (ETSC) je nezisková organizace se sídlem v Bruselu, která se zabývá problematikou snižování počtu usmrcených a zraněných při dopravních nehodách v Evropě. ETSC se snaží identifikovat a propagovat efektivní opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu, která jsou podložená mezinárodním výzkumem a úspěšným fungováním v praxi. V této oblasti funguje zároveň jako poradní orgán Evropské komise.

ETSC vítá zprávu, že během maďarského předsednictví EU bude tématika bezpečnosti silničního provozu jednou z priorit. ETSC doufá, že Maďarsko naváže na významný pokrok, který byl dosažen při projednávání směrnice o přeshraničním vymáhání práva za belgického předsednictví a dokončí vyjednávání o podobě této směrnice v intencích priorit stanovených Španělskem a Belgií.

Rok 2011 bude prvním rokem nové politické orientace v oblasti silniční bezpečnosti, tzv. Road Safety Policy Orientations 2011-2020. Během maďarského předsednictví představí viceprezident EU p. Siim Kallas Bílou knihu dopravní politiky do roku 2020. Mezi těmito dvěmi zásadními událostmi musí existovat vzájemné propojení. ETSC doufá, že Maďarsku se podaří prosadit silniční bezpečnost jako jednu z priorit v rámci Bíle knihy.

Nová strategie bezpečnosti silničního provozu v Maďarsku

Nový Akční plán silniční bezpečnosti (2011-2013) byl připraven koncem roku 2010 pod vedením výzkumného institutu KTI, který zpracovává vědecké podklady pro ministerstvo rozvoje. Mezi hlavní pilíře nové strategie patří: lidský činitel, infrastruktura, legislativa, vymáhání práva a výzkum v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

V rámci pilíře „lidský činitel“ je cílem zvýšit úroveň dodržování pravidel silničního provozu pomocí vymáhání práva a kampaní. Důležitou cílovou skupinu tvoří zranitelní účastníci silničního provozu – mělo by dojít k přepracování komplexu pravidel silničního provozu zaměřených na tuto skupinu účastníků provozu. Dalším prvkem je zavedení nových technologií a ITS do systému výchovy a vzdělávání řidičů. V oblasti infrastruktury počítá Akční plán s podporou tvorby samovysvětlujících a odpouštějících pozemních komunikací. Zvláštní pozornost bude věnována rozvoji infrastruktury pro cyklisty a zvýšení bezpečnosti motocyklistů. Další priority představuje zkvalitnění systému záchranné služby a ponehodové péče a zkvalitnění a zvýšení četnosti dopravních průzkumů a sledování dopravního chování a následného informování těch, kdo činí v té oblasti odpovědná rozhodnutí.

V čem se může EU inspirovat Maďarskem? „Nulová tolerance“ pro řízení pod vlivem alkoholu

Dle odhadů Evropské komise souvisí nejméně 25 % úmrtí při dopravních nehodách s požíváním alkoholu. Od roku 2001 klesá počet těchto úmrtí v EU v průměru o 5,7 % ročně. Společně se zvyšováním povědomí týkající se legálních limitů hladiny alkoholu v krvi, zvyšováním pokut a rozšířením rehabilitačních programů se EU snaží potlačit řízení pod vlivem alkoholu.

V Maďarsku lze vysledovat pozitivní trend snížení počtu usmrcených v souvislosti s řízením pod vlivem alkoholu ze 161 usmrcených v roce 2007 na 111 v roce 2008 (neboli pokles o 31 %). Tento pokles lze částečně přisoudit také nulové toleranci k alkoholu, která byla zavedena v Maďarsku v lednu 2008. Když je řidič zastaven policií a zjistí se, že řídí pod vlivem alkoholu, je mu okamžitě odebrán řidičský průkaz. Dosud bylo takto odebráno 7 500 řidičských oprávnění.

 Zdroj: aktualni-vyvoj-v-projednavani-navrhu-evropske-smernice-bezpec, prosinec 2010

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: bezpečnost silničního provozu
Popis: Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu (ETSC) je nezisková organizace se sídlem v Bruselu, která se zabývá problematikou snižování počtu usmrcených a…