Měření rychlostí

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Článek se zabývá metodikou měření rychlostí v CDV, dále výsledky rychlostí naměřených na jednotlivých kategoriích pozemních komunikací a to v intravilánu, extravilánu, tak i na dálnicích.

Nepřiměřená rychlost je dle statistik Policie ČR dlouhodobě hlavní příčinou dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel s následkem usmrcení.

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu obsahuje opatření, na základě kterých má dojít ke snížení průměrné rychlosti v obcích a mimo obce až o 10 km/h. Jedním z mnoha nástrojů k opatření je preventivní působení směřující ke snížení počtu nehod způsobených vlivem nepřiměřené rychlosti za pomocí osazování informačních automatických měřičů rychlosti. Další opatření vedoucí ke snížení průměrné rychlosti jízdy spočívá ve zvýšení počtu měření rychlosti jízdy na všech komunikacích.

Snahou je, aby výsledky tohoto sledování rychlostí vozidel přispěly k informovanosti o vývoji rychlostí osobních vozidel na jednotlivých kategoriích pozemních komunikací a to jak v intravilánu, extravilánu, tak i na dálnicích.

Rozsáhlejší materiál o periodickém sledování dopravně-inženýrských charakteristik najdete zde: Periodická sledování dopravně-inženýrských charakteristik.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: rychlost, rychlost nepřiměřená, intravilán, extravilán, dálnice, dálnice ČR
Popis: Článek se zabývá metodikou měření rychlostí v CDV, dále výsledky rychlostí naměřených na jednotlivých kategoriích pozemních komunikací a to v intravilánu,…