Mezinárodní srovnání mobility

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Ze srovnání vyplývá, že v ČR je stále ještě nižší podíl individuální automobilové přepravy (74 %) oproti západním státům (přes 80 %). Na druhé straně je v ČR vyšší podíl autobusové i železniční, tedy veřejné přepravy (také letecké, zde však se jedná v naprosté většině o mezinárodní přepravu).

Bylo provedeno srovnání podílu výkonů individuální automobilové dopravy a několika typů veřejné dopravy (autobusová, železniční, letecká) v několika státech v roce 2005.

mil. oskm    % z celku   
ind. automobilová autobusová železniční letecká ind. automobilová autobusová železniční letecká
CZ 68640 7698 6667 9736 74,0 8,3 7,2 10,5
FIN 61910 7540 3478 1286 83,4 10,2 4,7 1,7
GB 677610 47700 51849 9868 86,1 6,1 6,6 1,3
N 51406 4936 2685 4142 81,4 7,8 4,3 6,6
Tab. 1: Srovnání výkonů osobní dopravy v několika zemích (2005)
Zdroj: IRTAD

Ze srovnání vyplývá, že v ČR je stále ještě nižší podíl individuální automobilové přepravy (74 %) oproti západním státům (přes 80 %). Na druhé straně je v ČR vyšší podíl autobusové i železniční, tedy veřejné přepravy (také letecké, zde však se jedná v naprosté většině o mezinárodní přepravu).

obrázek:graf 1 srovnani podilu jednotlivych druhu prepravy v nekterych

Graf 1: Srovnání podílu jednotlivých druhů přepravy v některých státech

Další srovnání bylo provedeno pro dopravní výkony podle typů vozidel na pozemních komunikacích a podle typů pozemních komunikací (podíl dálnic) v roce 2005.

mil. vozokm %
CZ osobní automobily 37229 74,1
CZ autobusy 610 1,2
CZ nákladní automobily 12135 24,1
CZ motocykly 288 0,6
A osobní automobily 61351 74,6
A autobusy 615 0,7
A nákladní automobily 14876 18,1
A motocykly 2059 2,5
CDN osobní automobily 236664 74,1
CDN autobusy 1548 0,5
CDN nákladní automobily 78064 24,4
CDN motocykly 3322 1,0
CH osobní automobily 54508 87,0
CH autobusy 394 0,6
CH nákladní automobily 5522 8,8
CH motocykly 2261 3,6
D osobní automobily 578164 84,5
D autobusy 3502 0,5
D nákladní automobily 76637 11,2
D motocykly 17303 2,5
GB osobní automobily 397191 79,5
GB autobusy 5174 1,0
GB nákladní automobily 91600 18,3
GB motocykly 5432 1,1
N osobní automobily 30531 83,5
N autobusy 365 1,0
N nákladní automobily 4489 12,3
N motocykly 1165 3,2
Tab. 2: Srovnání dopravních výkonů podle typů vozidel (2005)
Zdroj: IRTAD

Ze srovnání vyplývá, že v ČR je stále nižší podíl dopravních výkonů osobních automobilů (74 %) oproti jiným státům, kde je až 85 % (Německo, Švýcarsko). Rovněž podíl motocyklů je nižší, podíl autobusů a nákladních automobilů je vyšší.

mil. vozokm %
CZ celkem 50262  
CZ dálnice 6259 12,5
A celkem 82221  
A dálnice 19003 23,1
B celkem 94677  
B dálnice 32826 34,7
CH celkem 62685  
CH dálnice 22205 35,4
D celkem 684283  
D dálnice 216200 31,6
F celkem 552800  
F dálnice 122000 22,1
FIN celkem 51675  
FIN dálnice 5417 10,5
GB celkem 499396  
GB dálnice 97049 19,4
J celkem 768879  
J dálnice 69750 9,1
SLO celkem 15519  
SLO dálnice 3336 21,5
Tab. 3: Srovnání dopravních výkonů podle typů komunikací (2005)
Zdroj: IRTAD

V ČR je stále nižší podíl dopravních výkonů na dálnicích (12,5 %) než u jiných států (Belgie, Švýcarsko, Německo přes 30 %).

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: doprava osobní, doprava hromadná osobní, doprava individuální, doprava autobusová, mobilita
Popis: Srovnání mobility podle typu dopravy v několika evropských státech.