Miliony dětí přišly o výuku bezpečnosti silničního provozu během pandemie

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


V reakci na celosvětovou pandemii COVID-19 v březnu 2020 zavedla většina evropských zemí omezení cestování a pohybu a současně uzavřela školská zařízení. Co to udělá s dopravní výchovou dětí?


Brusel, tisková zpráva Evropské rady bezpečnosti dopravy (ETSC) 

Podle nově vydané zprávy Evropské rady pro bezpečnost dopravy (ETSC) z tohoto důvodu nebyla realizována výuka dopravní výchovy na školách, neuskutečnily se plánované zkoušky pro bezpečnou jízdu na kolech a další aktivity z oblasti bezpečnosti silničního provozu. Odloženo bylo taktéž testování nových nebo revidovaných výukových materiálů.   
 
Vzhledem k tomu, že školy přešly na dálkové (on-line) studium, bylo v několika zemích zaznamenáno výrazné zaměření na novou formu výuky a soustředění se více na základní předměty. Tato skutečnost může mít za následek to, že v roce 2020 ve srovnání s předchozími lety méně dětí absolvovalo vzdělávání v oblasti bezpečnosti a mobility. Několik odborníků na vzdělávání konzultovaných pro účely této zprávy však zjistilo, že tato situace má v oblasti vzdělávání i pozitivní dopad. Vznikly nové nástroje předávání informací dané skupině a nové pracovní postupy, které by v budoucnu mohly vést ke zlepšení výsledků.
 
Zpráva byla zveřejněna u příležitosti třetího Mezinárodního dne vzdělávání UNESCO (24. ledna 2021). Tématem akce tohoto roku je „Obnovit a oživit vzdělávání pro generaci COVID-19“.
 
Vzdělávací materiály o bezpečnosti v dopravě a mobilitě dopravy byly v reakci na vzniklou situaci stále více digitalizovány a byly aktivně předávány školám, pedagogům i rodičům. Několik zemí a organizací zavedlo digitální platformy, kde byly na jednom místě shromážděny a prezentovány vzdělávací materiály. V některých zemích proběhlo on-line školení učitelů.
 
Pokud jde o budoucí formu poskytování vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu, většina konzultovaných odborníků se domnívá, že digitalizace výuky bude i nadále pokračovat. Některé aspekty vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu však nelze realizovat na dálku a nahradit on-line podobou. Jedná se např. o aktivity, které je nutné fyzicky realizovat (trénink na jízdním kole apod.). Někteří odborníci taktéž varují, že forma dálkové výuky by neměla nahradit osobní výuku. Dá se očekávat, že vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu by se mělo vyvíjet takovou formou, která reaguje na změny chování osob v souvislostí pandemií COVID-19, tedy např. preferenci chůze, jízdy na kole do školy atd.

Tato odborná zpráva byla zpracována na základě pomoci odborníků na dopravní výchovu v 11 evropských zemích: Rakousku, Belgii, České republice, Dánsku, Finsku, Řecku, Nizozemsku, Norsku, Portugalsku, Skotsku (UK) a Španělsku.

 
Zprávu lze stáhnout z www.etsc.eu/LEARNFlash1, je publikována jako součást Projektu „LEARN“ (Leveraging Education to Advance Road safety Now), realizovaného Evropskou radou pro bezpečnost dopravy (ETSC), Vlámskou nadací pro dopravní znalosti (VSV) a Fundación MAPFRE. Více informací o projektu je k dispozici na: www.trafficsafetyeducation.eu
 
Zdroj: https://etsc.eu/millions-of-children-missed-out-on-road-safety-education-during-covid-19-lockdowns/

Komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i. 
První část zprávy k projektu „LEARN“ se zaměřuje na dopad pandemie COVID-19 prostřednictvím rozhovorů s danými odborníky. Popisuje jejich zkušenosti s omezením poskytování vzdělávání v oblasti bezpečnosti a mobility v jejich zemích, včetně míry ovlivnění jejich práce a míry přizpůsobení. Druhá část zprávy k projektu „LEARN“ se zaměřuje na dlouhodobý dopad pandemie COVID-19 na bezpečnost dopravy a vzdělávání v oblasti mobility v Evropě.

Obrazek2.jpg

Nastavená omezení v důsledku COVID-19 vedla ke snížení mobility celé populace. Zavřené byly školy, sportovní areály, většina dětí trávila čas doma. V České republice nebyl u lidí strach z viru tak velký, proto se lidé po opětovném uvolnění některých opatření snažili vrátit zpět k normálnímu životu.

V roce 2020 došlo v oblasti vzdělávání dětí k mnoha dočasným změnám. Jednalo se především o situaci, kdy výuka dětí probíhala z domova prostřednictvím on-line formy. U mladších dětí byly vyučovány touto on-line formou pouze ty nejdůležitější předměty. U starších žáků (12-15 let, 15-18 let) probíhala výuka ve všech předmětech. Oblast bezpečnosti dopravy a mobility dopravy bohužel do výuky začleněna nebyla.

Nemyslíme si, že vzdělávání v oblasti dopravní výchovy se z dlouhodobého hlediska díky pandemii COVID-19 změní“, uvádí Ing. Veronika Valentová, Ph.D., ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií Centra dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) a dodává: „Místo toho očekáváme, že situace bude velmi podobná jako dříve, žáci ve školách pravděpodobně zameškané hodiny doženou. Netýká se to však aktivit v oblasti bezpečnosti silničního provozu a některých vzdělávacích aktivit, které byly plánovány pouze pro daný ročník žáků. Jedná se např. o soutěž Mladý cyklista, kdy jeden ročník žáků neměl příležitost se této soutěže zúčastnit.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova:
Popis: Miliony dětí přišly o výuku bezpečnosti silničního provozu během pandemie