Mobilita, diskotéková (aj. hudební) kultura a konzumace alkoholu

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Mobilita i diskotéky jsou součástí kultury mladých lidí. Zejména oři nočních návratech z diskoték bývají i řidiči pod vlivem alkoholu (drog) a jsou tak velkým rizikem vzniku dopravních nehod.

K samozřejmostem kultury mladé generace patří dnes trávení volného času mimo domov a aktivity spojené s jízdou automobilem. V rámci těchto aktivit je pro mnoho mladých lidí atraktivní návštěva diskotéky, „techna“ nebo jiné hudební akce. Pro zjednodušení budeme všechny tyto akce zde označovat jako diskotéky. Ve spojení s vydatnou konzumací alkoholu a častým nočním životem vyplývá pro určité skupiny mladých lidí výrazně zvýšené riziko dopravních nehod.

Mobilita a její význam pro mladé lidi ve volném čase
 • Dnešní dané skutečnosti dopravní mobility rozhodujícím způsobem ovlivňují utváření volného času mladých lidí – a také zvyk požívání alkoholických nápojů.
 • Z rámcových podmínek trávení volného času mladých řidičů v perspektivě výzkumu dopravních nehod a bezpečnosti silničního provozu jsou pro období devadesátých let významné následující údaje:
  • Pro nynější generaci dospívajících je vlastnictví pojízdné „káry“ nebo „mašiny“ téměř samozřejmostí. Již v roce 1992 vlastnilo řidičské oprávnění 67% mužů a 56% žen ve věku 18-20 let. Ve skupině 21-25 let to bylo dokonce 83% mužů a 75% žen.
  • Tomu odpovídá skutečnost, že mladí lidé získávají řidičského oprávnění co možná nejdříve.
  • Důležitost mobility pro mladé řidiče se projevuje také v tom, jejich jízdní výkon (počet najetých kilometrů za rok – zejména ve volném čase) je vyšší než průměrná hodnota (počtu najetých kilometrů za rok – ve volném čase) veškerého obyvatelstva.  Zde nepočítáme s řízením automobilu v souvislosti s pracovní činností podnikatelů ap.
Mobilita jako úloha rozvoje mladých lidí
 • Tyto skutečnosti dokládají, že (automobilová) mobilita se stala jedním ze společenských standardů a tím i podstatnou úlohou rozvoje zejména mladistvých.
 • Obzvláště ve vztahu k stejně starým vrstevníkům existuje pro mladistvé silný tlak na zaujetí odpovídajícího sociálního statutu disponováním vozidla a patřičným „jezdeckým uměním“.
Diskotéka jako instituce mladých
 • Diskotéky aj. hudební akce jsou již po více než 20 let pevnou součástí kultury mladých lidí.
 • Nezbytným předpokladem a podmínkou pro tento vývoj byly na straně nabízející technologické inovace, které vedly k zásadním změnám hudebního trhu a průmyslu gramofonových, kompaktních desek a jiných hudebních nosičů.
 • Na straně mladé klientely je trvající trend ke konzumně orientovaným, komercializovaným činnostem volného času rozhodný pro konjunkturu diskoték a dalších hudebních prezentací.
 • Hudební průmysl, zaměřený na hudbu prezentovanou na diskotékách aj. hudebních akcích, se mezitím stal ekonomickým faktorem, který rozhodujícím způsobem spoluformuje a utváří kulturu diskoték.
 • Průzkumy dokládají, že 95% všech mladistvých má zkušenost s diskotékami a asi polovina mladých lidí je navštěvuje často.
Požívání alkoholu na diskotékách
 • Požívání alkoholických nápojů patří spolu s tancem, poslechem hudby a konverzací k náplni času společně strávenému s vrstevníky na diskotékách.
 • K tomu aby se na místo zábavy dostali, absolvují mladí lidé často delší cesty; to platí hlavně o hudebních zábavách na vesnicích a v malých městech.
 • Při těchto jízdách jsou mladí řidiči často pod vlivem alkoholu, zvláště pak při cestách domů.
 • Pro určité skupiny mladých lidí tak vzniká z potřeby (zvyku) požívat alkoholické nápoje, ve spojení s častějšími jízdami automobilem a specifickými zvláštnostmi řízení mladých, velké riziko vzniku dopravních nehod.
Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: alkohol, bezpečnost dopravy, dopravní nehodovost, Řidičská způsobilost
Popis: Mobilita i diskotéky jsou součástí kultury mladých lidí. Zejména oři nočních návratech z diskoték bývají i řidiči pod vlivem alkoholu (drog) a jsou tak velkým…