Na železničních přejezdech neumírají jen řidiči

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Na železničních přejezdech dojde ročně k desítkám mimořádných událostí. Jejich viníky jsou v drtivé většině ti, kteří za svou nepozornost či zbytečný hazard zaplatili životem nebo "jen" těžkým úrazem. Ale víte vůbec, jak se správně chovat na přejezdu a v jeho blízkosti?


V roce 2019 bylo na železničních přejezdech evidováno 398 nehod (meziročně +10), 19 usmrcených (0) a 129 zraněných osob (+20).

Při srážkách s vlakem (152 nehod) bylo usmrceno 18, těžce zraněno 13 a lehce zraněno 72 osob. Nejvíce těchto nehod bylo evidováno v lednu a v červenci. Zatímco v lednu byly při 21 nehodách zraněny 3 osoby lehce a jedna osoba těžce, v červenci byly následky daleko závažnější - 6 usmrcených osob, 2 osoby těžce a 19 osob zraněných lehce. Měsíc červenec byl tak v roce 2019 co se týká následků nehod na železničních přejezdech při srážkách s vlakem nejzávažnější.

Nejvíce nehod (23) na železničních přejezdech při srážkách s vlakem a také následků na zdraví osob bylo evidováno ve Středočeském kraji (2 usmrcení, 4 těžce a 14 lehce zraněných). Nejvíce usmrcených osob při srážkách s vlakem bylo evidováno v Královéhradeckém kraji (6 osob), což je dáno především tím, že zde došlo k tragické nehodě, při které zahynuly 4 osoby ve vozidle.

Z hlediska druhu komunikací bylo nejvíce srážek s vlakem na železničních přejezdech evidováno na místních komunikacích (68) a silnicích III. třídy (54). V přepočtu na 1 000 železničních přejezdů pak bylo nejvíce nehod evidováno na silnicích II. třídy. Z grafu níže je patrné, že nejméně srážek s vlakem bylo evidováno na účelových komunikacích, byť jsou to komunikace s nejvyšším počtem přejezdů, avšak s nižší intenzitou dopravy,“ říká Mgr. Tomáš Neřold, M.A., vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy.

Obrazek1.png

Řidiči a spolujezdci

I přes každoroční pozvolný pokles celkového počtu železničních přejezdů se Česká republika řadí k zemím s největším absolutním i relativním počtem železničních přejezdů. V období let 2006 až 2019 bylo při srážkách s vlakem na železničních přejezdech usmrceno 277 osob, z toho téměř polovinu tvořili řidiči osobních automobilů (49 %). Spolujezdci, kteří zpravidla neměli možnost nehodě jakkoli zabránit, se pak podíleli téměř čtvrtinou (24 %),“ říká Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i., a dodává: „V dopravních nehodách a jejich následcích na železničních přejezdech nejsou v případě zdrojových dat Ředitelství služby dopravní policie ČR uváděny střety vlaku s chodcem. Jelikož se nejedná o střety silničních motorových/nemotorových vozidel, spadají tyto případy pod evidenci Drážní inspekce. Všem účastníkům silničního provozu je však potřeba připomínat, že každý železniční přejezd má své číslo a v případě nehody, či podezření na nesprávnou funkci zařízení, je třeba na tísňovou linku 112 toto číslo nahlásit.

Obrazek2.png

 

Zlepšete dopravu s námi

V roce 2019 vyhlásilo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) kreativní soutěž s názvem „Zlepšete dopravu s námi“, která měla za cíl společně vytvořit dopravu bezpečnější, ekologičtější, efektivnější a příjemnější. Soutěž proběhla v období od 25. srpna do 30. listopadu 2019 a byla určena pro žáky základních a středních škol z celé ČR. Zvítězil videoklip „Neslyšíš, zaplatíš“, který upozorňuje na problematiku nepozornosti chodců na železničních přejezdech.
 

Jak na přejezdech

Na železničních přejezdech dojde ročně k desítkám mimořádných událostí. Jejich viníky jsou v drtivé většině ti, kteří za svou nepozornost či zbytečný hazard zaplatili životem nebo "jen" těžkým úrazem. Ale víte vůbec, jak se správně chovat na přejezdu a v jeho blízkosti?

Nerespektování zabezpečovacího zařízení, vjíždění na přejezd v době, kdy je v činnosti a dalšímu hazardu ale stoprocentně zabránit nelze. Respektujte tedy pravidla silničního provozu a chovejte se na přejezdu i v jeho blízkosti obezřetně.

Bližší informace jsou obsahem analýzy Železniční přejezdy, která je k dispozici zde.

 

Tomáš Neřold

vedoucí Samostatného oddělení BESIP

 


[1] Tomešová L., 2020. Železniční přejezdy, NSBSP (tematická analýza CDV)
[2] CDV: Analýza řešení krizových situací na železničních přejezdech (2017)
[3] Správa železnic: Jak na přejezdech (2020)

 


https://www.ibesip.cz/getattachment/Pro-media/Clanky/Na-zeleznicnich-prejezdech-neumiraji-jen-ridici/DSC_1712.JPG?lang=cs-CZ&width=3456&height=2304&ext=.jpg

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova:
Popis: Na železničních přejezdech neumírají jen řidiči