Návrh na rozšíření evropských pravidel pro bezpečnou silniční infrastrukturu i mimo dálnice

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Více než 25 tisíc lidí zemřelo v roce 2017 na evropských silnicích, což se rovná dvěma plně obsazeným osobním letadlům, která by spadla každý týden, a nikdo z pasažérů na palubě by nepřežil.


Seskupení bezpečnostních skupin, dopravní policie, cyklistů, pracovníků v dopravě a silničního sektoru vyzývají Evropský parlament k podpoře návrhu rozšíření rozsahu evropských pravidel pro bezpečnou silniční infrastrukturu na všechny hlavní silnice v Evropě a k zařazení potřeb cyklistů, chodců a motocyklistů do využití pravidel. Více než 25 tisíc lidí zemřelo v roce 2017 na evropských silnicích, což se rovná dvěma plně obsazeným osobním letadlům, která by spadla každý týden, a nikdo z pasažérů na palubě by nepřežil.
Stávající pravidla (vyžadující pravidelné audity bezpečnosti a bezpečnostní inspekce, identifikaci a sanaci vysoce rizikových míst a jiná opatření určená ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu) pochází z roku 2008 a týkají se pouze hlavních evropských dálnic a silnic tvořící dohromady transevropskou silniční síť. Seskupení tvrdí, že pravidla mají nyní pouze omezený užitek, a poukazuje na to, že pouze 8 % osob v silničním provozu je usmrceno na dálnicích, avšak 37 % je usmrceno na silnicích v obci a 55 % na silnicích mimo obec (mimo dálnice). Dalším argumentem je to, že na všechny silnice financované či spolufinancované z rozpočtu EU se musí vztahovat evropská pravidla pro bezpečnou silniční infrastrukturu. Seskupení také uvádí, že pravidla by měla být zajištěna tak, aby potřeby všech účastníků silničního provozu, včetně cyklistů, chodců a motocyklistů, byly upřednostňovány z hlediska bezpečnosti.
Evropská komise navrhla v květnu 2018 aktualizaci stávajících pravidel pro bezpečnou silniční infrastrukturu jako část v rámci třetího balíčku opatření v oblasti mobility. Návrh však musí být nejprve schválen a případně pozměněn jak Evropským parlamentem, tak i jednotlivými členskými zeměmi.
Podle odhadů komise by rozšíření působnosti stávajících pravidel pro bezpečnou silniční infrastrukturu na hlavní silnice mohlo v letech 2020 až 2030 zabránit 3 200 usmrceným a 20 700 vážně
zraněným. Očekává se, že Výbor pro dopravu Evropského parlamentu bude hlasovat o nových pravidlech na začátku prosince. Zprávu Parlamentu o návrzích má na starosti Daniela Aiuto (EFD / Movimento 5 Stelle, Italy).


Zpráva ETSC k dispozici zde: https://etsc.eu/call-for-eu-infrastructure-safety-rules-to-be-extended-beyond-
main-motorways/

 

Komentář Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) se dlouhodobě věnuje problematice bezpečného utváření pozemních komunikací. Do této problematiky také spadá aplikace nástrojů Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury na komunikacích na síti TEN-T. Na ostatní síti komunikací je provádění těchto nástrojů žádoucí a Evropskou komisí doporučené, jejich provádění je podporováno také v NSBSP. CDV se aktivně účastnilo implementace této směrnice do českého právního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a stalo se jedním z prvních akreditovaných školicích středisek pro školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací. Zároveň se CDV v letošním roce účastnilo mezinárodního připomínkovacího procesu návrhu aktualizace Směrnice 2008/96/ES a poskytlo tak hodnotné podklady a zpětnou vazbu. Využity byly také osobně získané podklady z evropského projektu ECOROADS, který se v letech 2015 až 2017 zabýval možností propojení dvou směrnic, a to již zmíněné směrnice 2008/96/EC o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury a směrnice 2004/54/EC o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě. Projekt sloužil jako jeden z podkladů Evropské komisi pro rozhodování o změnách Směrnice 2008/96/ES.

Cyklisté, chodci a motocyklisté jsou 3 z 11 dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP). Uvedené kategorie účastníků silničního provozu se v České republice na všech usmrcených osobách v roce 2017 podíleli 42 %, na těžce zraněných pak dokonce 55 %! V období leden-srpen 2018 činil podíl 45 % na usmrcených a 57 % na těžce zraněných osobách. Všechny tři uvedené skupiny patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: nástroje bezpečnosti, směrnice, nehodovost, nehody, bezpečnost
Popis: Zavedení nástrojů ke zvýšení bezpečnosti i na silniční síť nižších tříd