Názory a postoje 14-18 letých k omezování rychlosti

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Na základě dotazníkového průzkumu bylo zjištěno, že mladí řidiči považují své počínání za bezpečné a jejich postoje k omezování rychlosti jsou převážně negativní. Do jejich postojů se promítají i negativní vzory ze sociálního okolí.

Omezování rychlosti je mladistvými akceptováno jen podmínečně. Jako negativní vzory byly touto skupinou uváděni rodiče a jiní řidiči.

Nedostatečná ochota přijetí rychlostních omezení u mladistvých

  • V rámci průzkumu prováděného švýcarskými fondy pro prevenci nehod byli 14-18 letí mladiství dotazováni na jejich mínění a počínání ve vztahu k omezením rychlosti. Tato věková skupina dosud nemá řidičské oprávnění pro řízení automobilu, ale účastní se na silničním provozu svými mopedy a malými motocykly. V této věkové skupině se objevily obzvláště vyhraněné postoje a mínění.
  • Fyzikální poznatky a zkušenosti z jízdy, z řízení automobilu a ani cit i smysl pro dopravu nejsou ještě u těchto mladistvých výrazněji vyhraněny.
  • Dotazovaní mladiství akceptovali omezování rychlosti jen ve výjimečných případech. Považovali své počínání za relativně bezpečné a měli v úmyslu, po získání řidičského oprávnění, nerespektovat rychlostní omezení.

Negativní vzory ze sociálního okolí mladistvých

Skutečností je, že zejména v ČR valná část populace nabyla přesvědčení a o tom, že nerespektování zákona se může vyplácet. Dá se říci, že legislativa je v naší zemi „impotentní“ a často upřednostňuje právo jednotlivce na úkor práv ostatních. V našem případě tedy práva na získání a držení řidičského oprávnění i v případech, že tento jedinec ohrožuje práva a životy ostatních lidí (například řidič alkoholik nebo toxikoman, člověk s duševními anomáliemi – například agresivní psychopat atp.). Vymahatelnost práva je také velmi malá. Dopravní policie navíc kontroluje dodržování pravidel silničního provozu jen zřídka a někdy je ani sama nedodržuje (například používání mobilních telefonů řidiči). Výsledek toho všeho bychom mohli nazvat spíše anarchií než řádem a systematickým vytvářením podmínek pro bezpečnost silničního provozu. To vše vnímají již děti, které ve svém okolí vidí jako zcela normální a samozřejmé nerespektování zákonů a tedy také dopravních předpisů a v rámci nich i nedodržování maximálních povolených rychlostí. Dospělí a rodiče, kteří byli mladistvými v oblasti bezpečnosti silničního provozu označeni jako (negativní) vzory, byli jimi často předkládáni jako argument pro překračování rychlosti.

Policejní kontroly jako podpora pro dodržování dopravních předpisů

  • Přítomnost policie byla pro většinu mladistvých důvodem pro to, aby jednali v souladu s předpisy.
  • Dotazování mladistvých prokazuje, že u nich při myšlení a rozhodování se pro momentální rychlost hraje mnohem menší roli obava z možné nehody. Spíše jsou ovlivňováni myšlenkou, že jim může být změřeno překročení maximální povolené rychlosti a z toho vyvozeny důsledky. Mohou se také smířit s tím, že na určitých místech je sledování rychlosti dopravní policií snad i nutné.

Pohlaví a vzdělání hrají roli

  • Mladiství ženského pohlaví byli zřetelně spíše ochotni respektovat rychlostní omezení.
  • U studentů bylo akceptování rychlostních omezení výrazně vyšší než u mladistvých, kteří byli výdělečně činní.
Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: rychlost jízdní, rychlost omezená, policie
Popis: Na základě dotazníkového průzkumu bylo zjištěno, že mladí řidiči považují své počínání za bezpečné a jejich postoje k omezování rychlosti jsou převážně…