Nehodovost chodců z mezinárodního pohledu

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Článek rozebírá nehodovost chodců v ČR z mezinárodního pohledu a jako příloha je část zprávy Výboru zástupců států ECMT, Skupiny bezpečnosti v silničním provozu, pod názvem BEZPEČNOST ZRANITELNÝCH ÚČASTNÍKŮ SILNIČNÍHO PROVOZU.

Chodci patří mezi nejzranitelnější účastníky provozu na pozemních komunikacích, poněvadž nemají žádnou fyzickou ochranu ke snížení následků nehod. Ačkoliv počet chodců, zúčastněných při dopravních nehodách ve státech ECMT během posledních 20 let poklesl, obvykle více než u ostatních kategorií účastníků provozu, zůstává v mnoha evropských zemích skutečností, že podíl chodců mezi obětmi dopravních nehod je stále vysoký. V oblasti dopravních nehod, je však srovnání kvůli nejednotné situaci (vozový park, provozní podmínky atd.) poněkud obtížné.

Naše republika se již několik let drží mezi státy s nejhoršími výsledky v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (dále PK), v některých obdobích byla dokonce na posledním místě států OECD a proto není vůbec důvod k nějakému velkému optimismu v této oblasti.

Pro celkový přehled o stavu nehodovosti na PK v ČR je potřeba se seznámit se srovnáním dopravní nehodovosti ČR se zahraničím. více viz: Hloubková analýza mezinárodního srovnání dopravní nehodovosti v ČR

Zde v tomto článku je celkem podrobně rozepsaná problematika nehodovosti chodců včetně mezinárodního srovnání (Graf 2, 3 a 8 a také některé závěry mezinárodních výzkumů).

ECMT se bezpečností chodců zabývá po dlouhou dobu V roce 1975 Rada ministrů přijala zprávu a doporučila řadu opatření a pravidel ve prospěch bezpečnosti chodců. Tato doporučení byla doplněna dalšími návrhy ve zvláštních zprávách, přijatých v nedávné době, které připravila Skupina pro bezpečnost. Můžeme na tomto místě citovat resoluce o opatřeních, přijatých ke zvýšení bezpečnosti v noci (1979), bezpečnosti dětí (1987), zlepšení bezpečnosti starých lidí (1991) a naposled o úpravě rychlosti (1995), které všechny braly bezpečnost chodců v úvahu. Navíc v roce 1996 vydalo OECD v rámci svého výzkumného programu bezpečnosti v silničním provozu výsledky studie bezpečnosti zranitelných účastníků provozu.

Tato studie byla rovněž použita při zpracování zprávy Výboru zástupců států ECMT, Skupiny bezpečnosti v silničním provozu, pod názvem BEZPEČNOST ZRANITELNÝCH ÚČASTNÍKŮ SILNIČNÍHO PROVOZU.

Část 2: CHODCI

bezpecnost-na-evropskych-dalnicich-1887

Ze zprávy byli vybrány jen nejdůležitější pasáže. Domnívám se, že v této zprávě je možno najít mnoho inspirací pro zlepšení bezpečnosti chodců v ČR.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: bezpečnost dopravy, databáze IRTAD, dopravní nehodovost, chodec, intravilán, OECD
Popis: Článek rozebírá nehodovost chodců v ČR z mezinárodního pohledu a jako příloha je část zprávy Výboru zástupců států ECMT, Skupiny bezpečnosti v silničním…