Odstupy vozidel

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Článek se zabývá výsledky ze sledování odstupů vozidel na silnicích I. a II. třídy a na dálnicích v roce 2005. Až třetina vozidel nedodržela bezpečný odstup, tedy 2 sekundy.

V Tab. 1 je uvedena celková sumarizace podílu sledovaných vozidel nedodržujících vzájemný bezpečný odstup (tzn. vzájemná vzdálenost vozidel je menší nebo rovna 2 sekundám) z měření uskutečňovaných na silnicích I. třídy v extravilánu, intravilánu a na dálnicích. V tabulce je vyjádřen i procentuální podíl osamocených vozidel (tzn. časový odstup vozidel mezi sebou vyšší než 20 sekund). V intravilánu na silnicích I. třídy je zaznamenán největší podíl vozidel nedodržujících vzájemný bezpečný odstup. Alarmující skutečností je, že na dálnici dochází k téměř stejnému podílu vozidel nedodržujících vzájemný bezpečný odstup, což má při nejvyšší dovolené rychlosti 130 km/h a skutečné průměrné rychlosti vozidel dosahované na tomto typu komunikace negativní vliv na bezpečnost.

Tab. 1 Sledování odstupů vozidel v roce 2005
Kategorie pozemní komunikacePočet měřeníSledováno vozidelPodíl osamocených vozidelPodíl vozidel nedodržujících bezpečný odstup
silnice I. třídy - extravilán631.11920,17%30,64%
silnice I. třídy - intravilán839.70820,95%36,59%
dálnice 12177.9309,78%33,05%
Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: automobil, bezpečnost dopravy
Popis: Článek se zabývá výsledky ze sledování odstupů vozidel na silnicích I. a II. třídy a na dálnicích v roce 2005. Až třetina vozidel nedodržela bezpečný odstup,…