Opatření pro vyšší bezpečnost motocyklistů

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Ostatní účastníci silničního provozu by měli být schopni motocyklisty vidět lépe než dosud. To může být částečně dosaženo pomocí informačních kampaní a vzděláváním řidičů automobilů tak, aby si byli víc vědomi přítomnosti motocyklistů.


Zdroj: www.swov.nl

Zlepšení bezpečnosti motocyklistů je naléhavé a v mnoha ohledech zcela reálné. Zakládá se částečně na návrzích obsažených ve výše uvedených studiích.

Viditelnost

Ostatní účastníci silničního provozu by měli být schopni motocyklisty vidět lépe než dosud. To může být částečně dosaženo pomocí informačních kampaní a vzděláváním řidičů automobilů tak, aby si byli víc vědomi přítomnosti motocyklistů.

Sami motocyklisté mohou také přispět k větší viditelnosti tím, že na vozovce budou jezdit tak, aby mohli být bez problému vidět. Motocyklisté by navíc měli mít stále zapnutá světla. Přibližně 10 % z nich toto pravidlo opomíjí, především při jízdě ve městě.Motocyklisté by také měli napomáhat své lepší viditelnosti výraznou barevností oblečení a motocyklistické helmy, nátěrem přední části motocyklu jasnými barvami a vybavením motocyklu reflexními nálepkami.

Bezpečnější řízení

  • Motocyklista si musí být vědom toho, že nemůže být vidět. To vyžaduje předvídavost v jízdě spočívající ve:
  • snížení rychlosti,
  • předvídání nebezpečných situací a nebezpečného chování ostatních účastníků silničního provozu,
  • osvojení si pohotovostních manévrů.

Ochrana před důsledky nehody

Důsledky nehody mohou být zmírněny nošením ochranného oděvu za všech povětrnostních podmínek. Jízda bez motocyklistické helmy je naštěstí velmi ojedinělá.

Z dlouhodobého hlediska je možné zlepšit pasivní bezpečnost vozidla, což má mírnící dopad na následky srážky motocyklu a ostatních účastníků nehod.

(Lehký) motocykl a mobilita

Zejména motocyklistické asociace argumentují ve prospěch motocyklu jako vhodného způsobu řešení problému dopravních kongescí. Svou roli by zde mohly hrát obzvláště lehké motocykly a skútry.

SWOV studoval na objednávku RAI, jaké důsledky by mělo nahrazení automobilové dopravy motocykly či mopedy (Polak). V rámci této studie bylo sledován riziko hrozící jak nahrazovaným prostředkům, tak ostatním účastníkům silničního provozu. Ukázalo se, že takováto změna by vedla k vážnému zvýšení rizika. Řešení situace dopravní zácpy zavedením motocyklů nebo mopedů je z hlediska dopravní bezpečnosti vysoce nežádoucí.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: motocyklista, opatření, bezpečnost, následky nehody
Popis: Článek se zabývá možnými opatřeními ke zvýšení bezpečnosti motocyklistů.