Počet usmrcených na silnicích již překročil strategický předpoklad

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


V období leden-září 2019 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích usmrceno 405 a těžce zraněno 1 599 osob.


V období leden-září 2019 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích usmrceno 405 a těžce zraněno 1 599 osob. V případě usmrcených osob se jedná o 3. nejnižší počet (po letech 2016 a 2017), v oblasti těžce zraněných osob jde o historické minimum.

Dle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 nemělo být v roce 2019 usmrceno více než 362 osob. Uvedený předpoklad byl překročen již v průběhu měsíce září. „Přestože se nedaří v posledních 2 letech snížit počet fatálních následků dopravních nehod, významně se v letošním roce snížil počet těžce zraněných osob,“ říká Mgr. Tomáš Neřold, vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy a dodává: „Historická minima byla evidována u 7 z 11 dílčích cílů – u dětí, chodců, cyklistů, motocyklistů, mladých řidičů, nepřiměřené rychlosti a nedání přednosti v jízdě. I přes historická minima se zranitelní účastníci silničního provozu (chodci, cyklisté a motocyklisté) podíleli na všech těžce zraněných osobách 56 %.

podíl usmrcených a těžce zraněných osob dle dílčích cílů NSBSP

Anketa: Měřiče rychlosti v obcích?

Nepřiměřená rychlost je častým faktorem přispívajícím ke vzniku nehod agresivních řidičů, mladých řidičů (ať už osobního vozidla nebo motocyklu), motocyklistů. Volbu rychlosti jízdy ovlivňuje také provedení dopravní infrastruktury (např. šířka silnice, typ silnice, místo nehody – intravilán/extravilán, maximální dovolená rychlost a okolí silnice – zejména výskyt pevných překážek v okolí silnic). Překračování nejvyšší dovolené rychlosti do 10 km v hodině přiznalo průměrně 86 % respondentů. Těch, kteří jezdí ještě rychleji, bylo 66 %. Většina řidičů faktor nepřiměřené rychlosti stále podceňuje. Obzvlášť nebezpečná je pak nepřiměřená rychlost ve směrových obloucích, to znamená v zatáčkách a v jejich bezprostředním okolí. Tato situace je kritická především na silnicích I. a II. třídy v extravilánu, tedy na území ležícím mimo zastavěné území obce.

Nepřiměřená rychlost se dlouhodobě podílí na všech usmrcených a těžce zraněných osobách nejvyšší mírou ze všech dílčích cílů NSBSP. „V uplynulých 9 měsících bylo v důsledku nepřiměřené rychlosti usmrceno 144 a těžce zraněno 436 osob,“ uvádí Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i., a dodává: „Jedním ze způsobů, jak zklidnit dopravu, je využití tzv. informativních měřičů rychlosti. Vzhledem k tomu, že je toto opatření využíváno čím dál častěji, rozhodli jsme se na webu Observatoře bezpečnosti silničního provozu (https://www.czrso.cz/anketa-merice-rychlosti) připravit stručnou anketu.“ Po vyplnění, které zabere maximálně 2 minuty, se může respondent podívat na průběžné výsledky.

 

Mgr. Tomáš Neřold M.A.

Vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy

+420 602 632 176

tomas.nerold@mdcr.cz

 

[1] Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 (leden-září 2019)

[2] Observatoř bezpečnosti silničního provozu

[3] Hloubková analýza dopravních nehod (www.vyzkumnehod.cz)

 

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: dopravní nehody, NSBSP
Popis: Dopravní nehody z pohledu NSBSP