Porovnání používání zádržných systémů v intravilánu a extravilánu

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Chování osob je závislé, kromě pozice ve vozidle, také na umístění komunikace (intravilán/extravilán). Článek prezentuje rozdíly v míře používání zádržných systémů v extravilánu a intravilánu. Graficky jsou znázorněny rozdíly mezi prvním a druhým pololetím roku 2006.

Chování osob je závislé, kromě pozice ve vozidle, také na umístění komunikace (intravilán / extravilán). Rozdíl v míře používání zádržných systémů v extravilánu a intravilánu se postupně snižuje. Rozdíl mezi prvním a druhým pololetím prezentuje Graf 1 (pro první pololetí roku 2006) a Graf 2 (pro druhé pololetí roku 2006).

Zatímco v roce 2005 byl rozdíl v míře používání bezpečnostních pásů řidiči a spolujezdci v extravilánu a intravilánu zhruba 10% (větší míra v extravilánu), v první i druhé polovině roku 2006 byl rozdíl u těchto skupin osob okolo 1%. U ostatních osob ve vozidle byl rozdíl míry používání zádržných systémů v intravilánu a extravilánu ještě větší.

obrázek:graf 1 porovnani pouzivani zadrznych systemu v intravilanu a ex

Graf 1: Porovnání používání zádržných systémů v intravilánu a extravilánu v 1. pololetí roku 2006

obrázek:graf 2 porovnani pouzivani zadrznych systemu v intravilanu a ex

Graf 2: Porovnání používání zádržných systémů v intravilánu a extravilánu ve 2. pololetí roku 2006

Na Graf 3 je zobrazen vývoj používání bezpečnostních pásů v extravilánu u řidičů a spolujezdců (vpředu i vzadu). Mezi prvním a druhým pololetím došlo ke zvýšení míry používání bezpečnostních pásů o více než 10% u řidičů a spolujezdců (vpředu i vzadu).

obrázek:graf 3 vyvoj pouzivani bezpecnostnich pasu u ridicu a spolujezd 1

Graf 3: Vývoj používání bezpečnostních pásů u řidičů a spolujezdců v extravilánu (porovnání 1. a 2. pololetí 2006)


Oproti intravilánu bylo v extravilánu první pololetí roku 2006 srovnatelné s rokem 2005, kdy byla míra používání bezpečnostních pásů pouze o cca 3% nižší než v prvním pololetí následujícího roku. V roce 2005 byl mnohem větší rozdíl v míře používání bezpečnostních pásů v intravilánu a extravilánu (cca o 10% více osob ve vozidle používalo bezpečnostní pásy v extravilánu). Ve druhé polovině roku 2006 je rozdíl v míře používání zádržných systémů do 3% (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Další srovnání s rokem 2005 je uvedeno v samostatné kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..

V intravilánu je vývoj v prvním a druhém pololetí roku 2006 obdobný (viz Graf 4). Na uvedených pozicích ve vozidle je mezi první a druhou polovinou roku patrné zvýšení míry používání bezpečnostních pásů minimálně o 10%. Toto tempo růstu míry používání bezpečnostních pásů navazuje na růst mezi rokem 2005 a první polovinou roku 2006, kdy došlo k nárůstu také o cca 10% (u spolujezdců vzadu o více než 20%). Z vývoje je patrné, že se řidiči i spolujezdci postupně seznamovali se změnami, které přinese novela Zákona o silničním provozu a již v první polovině roku 2006 těmto změnám začali přizpůsobovat své chování zvýšením míry používání bezpečnostních pásů.

obrázek:graf 4 vyvoj pouzivani bezpecnostnich pasu u ridicu a spolujezd 1

Graf 4: Vývoj používání bezpečnostních pásů u řidičů a spolujezdců v intravilánu (porovnání 1. a 2. pololetí 2006)

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: zádržné systémy, bezpečnostní pásy, autosedačka, sedačka dětská, zákon silniční
Popis: Chování osob je závislé, kromě pozice ve vozidle, také na umístění komunikace (intravilán/extravilán). Článek prezentuje rozdíly v míře používání zádržných…