Postoje k problematice tunelů

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


V roce 2004 byl dokončen mezinárodní srovnávací projekt SARTRE 3 (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe). Projektu se účastnilo 23 evropských zemí – Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Průzkum navazoval na projekt SARTRE 1 z roku 1991, kdy se zúčastnilo 15 zemí, a SARTRE 2 z roku 1996 s účastí 19 zemí.

V roce 2004 byl dokončen mezinárodní srovnávací projekt SARTRE 3 (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe). Projektu se účastnilo 23 evropských zemí – Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Průzkum navazoval na projekt SARTRE 1 z roku 1991, kdy se zúčastnilo 15 zemí, a SARTRE 2 z roku 1996 s účastí 19 zemí.

Rozhodující etapa projektu SARTRE 3, tedy dotazníkové šetření řidičské populace, proběhla v České republice v termínu 22.11. – 12. 12. 2002.

Metodou kvótního výběru podle věku, pohlaví, vzdělání, velikosti a polohy sídla byl ze základního souboru (tedy populace aktivních řidičů, jejíž velikost – asi 3 800 000 osob – a demografické charakteristiky byly stanoveny na základě předchozích výzkumů agentury FOCUS) získán vzorek 1026 respondentů. Ti zodpověděli 55 otázek standardizovaného dotazníku. Rozhovory byly prováděny s využitím sítě školených tazatelů agentury FOCUS. Průměrná délka rozhovoru byla 31 minut.

Dotazování bylo zaměřeno na: jízdní výkony řidičů během uplynulého roku, zájem o problematiku dopravy a bezpečnosti, názory řidičů na možná opatření pro bezpečnost silničního provozu, názory řidičů na příčiny nehod, podrobně bylo zpracováno téma rychlosti, styl jízdy, používání bezpečnostních pásů, problematika alkoholu, dále názory na nové prvky vybavení automobilu, evropská harmonizace dopravního práva, názory na systém zjišťování a trestání dopravních přestupků, bezpečnost v tunelech a používání mobilních telefonů za jízdy.

Do dotazníku bylo zařazeno několik otázek týkajících se bezpečnosti v silničních tunelech, což bylo v době přípravy výzkumu velmi aktuální téma (požár v rakouském silničním tunelu v roce 2002). Nyní už tato problematika není v popředí zájmu, navíc jen malá část českých řidičů podobné tunely používá, výsledky však pro úplnost uvádíme.

Tabulka1: Jak často jezdíte v České republice nebo jinde v Evropě dlouhým tunelem?
nikdyzřídkaobčasčastovelmi častovždyNeví
41,5%35,7%16,3%3,3%1,4%0,0%1,8%
Tabulka 2: Máte strach, když takovým tunelem projíždíte?
velmidostmoc nevůbec neNeví
2,0%*17,5%42,5%34,5%3,5%

*ti, kdo tunelem nejezdí nikdy, nejsou zahrnuti

Tabulka 3: Jak dobře znáte bezpečnostní opatření pro případ závažných událostí (např. nehoda nebo požár) v takových tunelech?
velmidostmoc nevůbec neneví
2,1%19,2%46,4%25,3%7,0%
obrázek:graf 1 podil ridicu kteri pri svych cestach projizdeji dlouhym

Graf 1: Podíl řidičů, kteří při svých cestách projíždějí dlouhým silničním tunelem často, velmi často nebo vždy (mezinárodní srovnání, v %)

obrázek:graf 2 podil ridicu kteri maji strach kdyz projizdeji dlouhym

Graf 2: Podíl řidičů, kteří mají strach, když projíždějí dlouhým tunelem* (mezinárodní srovnání, v %)

* Řidiči, kteří tunelem nejezdí nikdy, nejsou zahrnuti

obrázek:graf 3 podil ridicu kteri jsou velmi nebo dost dobre obeznamen

Graf 3: Podíl řidičů, kteří jsou velmi nebo dost dobře obeznámeni s bezpečnostními opatřeními pro případ závažných nehod v tunelech (mezinárodní srovnání, v %)

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: automobil, bezpečnost provozu, dopravní nehoda, legislativa, nebezpečí, řidič, tunel silniční
Popis: SARTRE 3 - Postoje řidičů k jízdě v silničních tunelech, obavy, mezinárodní srovnání