Postoje k telefonování za jízdy

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Výsledky průzkumu SARTRE 3 - frekvence používání telefonu za jízdy, hodnocení telefonování za jízdy jako možné příčiny nehod, mezinárodní srovnání

V roce 2004 byl dokončen mezinárodní srovnávací projekt SARTRE 3 (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe). Projektu se účastnilo 23 evropských zemí – Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Průzkum navazoval na projekt SARTRE 1 z roku 1991, kdy se zúčastnilo 15 zemí, a SARTRE 2 z roku 1996 s účastí 19 zemí.

Rozhodující etapa projektu SARTRE 3, tedy dotazníkové šetření řidičské populace, proběhla v České republice v termínu 22.11. – 12. 12. 2002.

Metodou kvótního výběru podle věku, pohlaví, vzdělání, velikosti a polohy sídla byl ze základního souboru (tedy populace aktivních řidičů, jejíž velikost – asi 3 800 000 osob – a demografické charakteristiky byly stanoveny na základě předchozích výzkumů agentury FOCUS) získán vzorek 1026 respondentů. Ti zodpověděli 55 otázek standardizovaného dotazníku. Rozhovory byly prováděny s využitím sítě školených tazatelů agentury FOCUS. Průměrná délka rozhovoru byla 31 minut.

Dotazování bylo zaměřeno na: jízdní výkony řidičů během uplynulého roku, zájem o problematiku dopravy a bezpečnosti, názory řidičů na možná opatření pro bezpečnost silničního provozu, názory řidičů na příčiny nehod, podrobně bylo zpracováno téma rychlosti, styl jízdy, používání bezpečnostních pásů, problematika alkoholu, dále názory na nové prvky vybavení automobilu, evropská harmonizace dopravního práva, názory na systém zjišťování a trestání dopravních přestupků, bezpečnost v tunelech a používání mobilních telefonů za jízdy.

Od minulého výzkumu, kdy byli řidiči dotazováni na mobilní telefon jako na technickou novinku, kterou by bylo dobré mít ve vozidle, se telefonování během jízdy stalo běžným a nepříliš přínosným pro bezpečnost. Ve většině zemí bylo zakázáno používání telefonu bez hand-free úpravy a například ve Francii je zcela zakázáno telefonovat za jízdy. Data ukazují, do jaké míry je telefonování za jízdy rozšířeno.

Čtvrtina českých řidičů během jízdy obvykle telefonuje alespoň jednou, 37% minimálně jednou za jízdy zpravidla přijímá hovor. Jak vyplynulo z jiné části výzkumu [viz více viz: Postoje k motoristické problematice a názory na dopravně bezpečnostní politiku], telefonování za jízdy není mezi řidiči považováno za příliš nebezpečné, má-li mobilní telefon hand-free úpravu. Pokud ji postrádá, považuje jeho používání za častou příčinu nehody 40% řidičů.

Tabulka 1: Kolikrát denně zpravidla telefonujete (nebo přijímáte hovor) během řízení?
 0x1x2x – 5x6x - 10xvíce než 10x
Sám telefonuje74,7%8,5%14,3%2,1%0,4%
Přijímá hovor62,6%13,7%20,2%2,5%1,0%
obrázek:graf 1 podil ridicu kteri zpravidla behem jizdy alespon jednou

Graf 1: Podíl řidičů, kteří zpravidla během jízdy alespoň jednou telefonují (mezinárodní srovnání, v %)

obrázek:graf 2 podil ridicu kteri zpravidla behem jizdy prijimaji ales

Graf 2: Podíl řidičů, kteří zpravidla během jízdy přijímají alespoň jeden hovor (mezinárodní srovnání, v %)

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: automobil, bezpečnost provozu, dopravní nehoda, chování za jízdy, lidský faktor, řidič, telefonování při řízení
Popis: Výsledky průzkumu SARTRE 3 - frekvence používání telefonu za jízdy, hodnocení telefonování za jízdy jako možné příčiny nehod, mezinárodní srovnání